Documenten

PTO
Op de Roncalli Mavo wordt het PTO gebruikt als overzichtsdocument voor welke toetsen er per vak in leerjaar 1 en 2 worden afgenomen. Het doel van het PTO is om leerlingen inzicht te geven in welke onderwerpen behandeld worden per periode. Daarnaast kan het PTO door leerlingen gebruikt worden om voor een vak een planning te maken indien dit noodzakelijk mocht zijn. Het PTO heeft geen bindend karakter en daarom kan door vakdocenten in de loop van het schooljaar van het PTO worden afgeweken indien dit gewenst is.

Verstuurde brieven:

Leerjaar 1:

Leerjaar 2:

Leerjaar 3:

Leerjaar 4:

 

Dit delen: