De ouderraad bestaat uit een groep ouders die aangegeven hebben daarin zitting te willen nemen. Deze ouderraad houdt zich nauwkeurig op de hoogte van alle schoolse zaken en vergadert regelmatig met de directie.

Ieder schooljaar organiseert de ouderraad tevens een aantal thema-avonden voor ouders met onderwerpen die een grote rol spelen in de opvoeding van pubers. Te denken valt aan thema’s als pesten, internet, alcohol & drugs en voeding.

Heeft u interesse om lid te worden van de ouderraad, dan kunt u zich opgeven via de administratie van de school of door een e-mail te sturen naar: ronca.mavo@roncallimavo.nl.

Ouders

Dit delen: