De School

De Roncalli mavo heeft als motto:

'Alle kinderen willen en kunnen leren.
Alle kinderen willen ook leuke dingen doen.'

Uitgangspunt
De school gaat er van uit dat alle leerlingen kunnen leren. Via ons Roncallisysteem zullen we leerlingen, die denken dat ze niet kunnen leren, extra aanmoedigen en ondersteunen.

Identiteit
De Roncalli mavo is een bijzondere, katholieke school. Onze inspiratie ontlenen we aan Guiseppe Angelo Roncalli, de burgerlijke naam van paus Johannes XXIII. Vanaf zijn eerste optreden is Johannes XXIII altijd een zeer menselijke paus geweest. De katholiciteit van de school wordt gekenmerkt door openheid en menselijkheid.
Wij willen op basis van de katholiek christelijke traditie met de leerlingen:

  • samen op weg gaan;
  • met elkaar steeds in gesprek blijven;
  • In elkaars ervaringen delen.

Wij verwachten van ouders en leerlingen dat zij de grondslag, missie en doelstelling van de school onderschrijven en respecteren.

Missie en doelstelling
De Roncalli mavo biedt goed onderwijs, dat erop gericht is dat elke leerling de kans krijgt een optimale ontwikkeling door te maken.

Wij willen hierdoor bereiken dat de leerling:

  • een vmbo-t diploma haalt;
  • een goede aansluiting met het vervolgonderwijs heeft;
  • goed kan functioneren binnen de maatschappij.