Nog enkele plaatsen brugklas 2023/2024

De eerste aanmeldronde voor de brugklas van schooljaar 2023/2024 ligt inmiddels achter ons. Op dit moment hebben we zowel in de mavobrugklas als in de mavo/-havobrugklas nog enkele plaatsen. Heb je vmbo-GL of vmbo-TL in je basisschooladvies en heb je nog geen passende school gevonden? Dan lees je hieronder meer informatie over de procedure van aanmelden en inschrijven.

Passend advies

Een voorwaarde om te worden toegelaten tot de Roncalli Mavo is een passend basisschooladvies. Hieronder lees je welke adviezen passend zijn bij onze brugklassen.

Brugklas Aantal plaatsen Passend advies
Mavobrugklas 100 Adviezen in combinatie met TL of GL of eenvoudige TL- en GL- adviezen
Mavo/havobrugklas 27 vmbo-TL t/m havo

Aanmelden en inschrijven

Vanaf zaterdag 28 januari 2023 kan het digitale aanmeldformulier ingevuld worden. Vervolgens zullen we telefonisch contact met u opnemen en een afspraak maken om de leerling in te schrijven. Wij vragen u de volgende documenten mee te nemen bij het inschrijven:

  • Het blad met de unieke code dat u van de basisschool heeft ontvangen. Hierop staat het schooladvies en de unieke OT-code.
  • De voorkeurslijst van de leerling, verstrekt door de basisschool.
  • Een geldige legitimatie van de leerling.
  • Relevante onderzoeken en documenten (bijvoorbeeld een dyslexieverklaring).

Leerlingen met extra ondersteuning

De Roncalli Mavo kan leerlingen binnen het flexibele rooster wanneer daar behoefte aan is extra ondersteuning bieden. De Roncalli Mavo beschikt over een LWOO-licentie en heeft veel ervaring met het ondersteunen van dyslectische leerlingen. Indien uw kind een extra ondersteuningsbehoefte heeft, dan verzoeken we u tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie contact te zoeken met mevrouw Friederich (ondersteuningscoördinator, WEFriederich@roncallimavo.nl) of met mevrouw Jong (coördinator leerjaar 1 vjong@roncallimavo.nl). In overleg kan vastgesteld worden of de Roncalli Mavo in de ondersteuningsbehoefte van uw kind kan voorzien.

Vragen

Voor meer informatie over de plaatsingsprocedure verwijzen we u naar:

Voor vragen kunt u tijdens schooldagen terecht bij de administratie van de Roncalli Mavo:

  • A. Kooiker of Mevr. C. De Bruijne (010-4205693)

Of een email sturen naar de coördinator van de brugklas:

Vervolg

De Roncalli Mavo hecht grote waarde aan de samenwerking tussen ouder(s)/verzorger(s), leerling en school. Vandaar dat er met alle leerlingen die geplaatst zijn een kennismakingsgesprek zal worden gevoerd (dinsdag 23, woensdag 24 of donderdag 25 mei). Ouder(s)/verzorger(s) en leerling zijn hierbij aanwezig. Tijdens dit gesprek willen we een beeld krijgen van de interesses, de talenten en de motivatie van de leerling. Ook inventariseren we tijdens dit gesprek eventuele ondersteuningsvragen. Aansluitend bespreken we wat we van elkaar mogen verwachten.

Op woensdag 21 juni 2023 staat de kennismakingsmiddag voor alle nieuwe brugklasleerlingen op de planning. Leerlingen maken die middag kennis met hun klas, de mentor en krijgen informatie over de start van het schooljaar.

Dit delen: