Op deze pagina staat de belangrijkste informatie over het aanmelden en inschrijven op de Roncalli Mavo voor het schooljaar 2021/2022 beschreven. Mocht u na het lezen van deze pagina nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de administratie van de Roncalli Mavo (ronca.mavo@roncallimavo.nl of 010-4205693). Zij zullen u binnen school in contact brengen met de juiste persoon om uw vraag te beantwoorden.

Bij het aanmelden en inschrijven van leerlingen gaat de Roncalli Mavo uit van de Rotterdamse OverstapRoute 2020-2021 van Koers-VO.

Voorwaarden voor toelating

Op de Roncalli Mavo hebben we mavo-klassen, een havo-kansklas en een mavo-kansklas. Hieronder staan per klas de toelatingseisen beschreven. De Roncalli Mavo hanteert geen voorrangsregels.

 

mavo-klassen

De Roncalli Mavo heeft 81 plaatsen in de mavo-klassen.

Om geplaatst te worden in een mavo-klas moet een leerling beschikken over één van de onderstaande basisschooladviezen:

 • vmbo-tl
 • vmbo-gl
 • vmbo-gl t/m vmbo-tl
 • vmbo-kl t/m vmbo-tl

havo-kansklas

De Roncalli Mavo heeft 28 plaatsen in de havo-kansklas. Om geplaatst te worden in de havo-kansklas moet een leerling beschikken over één van de onderstaande basisschooladviezen:

 • VMBO-TL t/m HAVO
 • HAVO

mavo-kansklas

De Roncalli Mavo heeft 25 plaatsen in de mavo-kansklas. Om geplaatst te worden in de mavo-kansklas moet een leerling beschikken over één van de onderstaande basisschooladviezen:

 • vmbo-kl t/m vmbo-tl
 • vmbo-kl t/m vmbo-gl
 • vmbo-tl met LWOO
 • vmbo-gl t/m vmbo-tl met LWOO
 • vmbo-kl t/m vmbo-tl met LWOO
 • vmbo-kl t/m vmbo-gl met LWOO
 • In het geval van een afwijkend advies (ten opzichte van bovenstaande adviezen) vragen we u om tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie contact op te nemen met mevrouw Jong (vjong@roncallimavo.nl) om samen de mogelijkheid tot plaatsing te onderzoeken.
 • Daarnaast vragen wij (om een goede start te maken in de Mavo-kansklas) een aanbevelingsbriefvan de basisschool. Richtlijnen voor de aanbevelingsbrief zijn te vinden onder aan de pagina.

Leerlingen met extra ondersteuning

De Roncalli Mavo kan leerlingen binnen het flexibele rooster wanneer daar behoefte aan is extra ondersteuning bieden. De Roncalli Mavo beschikt over een LWOO-licentie en heeft veel ervaring met het ondersteunen van dyslectische leerlingen. Indien uw kind een extra ondersteuningsbehoefte heeft, dan verzoeken we u tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie contact te zoeken met mevrouw Friederich (ondersteuningscoördinator, WEFriederich@roncallimavo.nl) of met mevrouw Jong (coördinator leerjaar 1 vjong@roncallimavo.nl). In overleg kan vastgesteld worden of de Roncalli Mavo in de ondersteuningsbehoefte van uw kind kan voorzien.

 

Aanmelden

Vanaf zaterdag 30 januari 2021 kan het digitale aanmeldformulier ingevuld worden.  Dit formulier zal bij de definitieve aanmelding tussen maandag 15 februari 2021 en donderdag 11 maart 2021 bij de andere documenten gevoegd worden.

Inschrijven

Tussen maandag 15 februari en donderdag 11 maart 2021 komen leerling en ouder(s) langs op de Roncalli Mavo om de leerling in te schrijven. Wij vragen u de volgende documenten mee te nemen bij het inschrijven:

 • Het blad met de unieke code dat u van de basisschool heeft ontvangen. Hierop staat het schooladvies en de unieke OT-code.
 • De voorkeurslijst van de leerling, verstrekt door de basisschool.
 • Een geldige legitimatie van de leerling.
 • Relevante onderzoeken en documenten (bijvoorbeeld een dyslexieverklaring).

Plannen van een afspraak

Inschrijven op de Roncalli Mavo vindt plaats op afspraak en kan op de onderstaande momenten. Na het invullen van het digitale aanmeldformulier kunt u hiervoor digitaal een afspraak maken via de digitale planner.

Inschrijfweek 1: maandag 15 februari t/m donderdag 11 maart 2021

 • Maandag 15 februari tussen 16.00 uur en 20.00 uur.
 • Dinsdag  16 februari tussen 16.00 uur en 20.00 uur.
 • Woensdag 17 februari tussen 14.30 uur en 16.30 uur.
 • Donderdag 18 februari tussen 16.00 en 18.00 uur.

Inschrijfweek 2: maandag 1 maart t/m vrijdag 5 maart 2021

 • Maandag 1 maart tussen 15.30 uur en 16.30 uur.
 • Dinsdag 2 maart tussen 15.30 uur en 16.30 uur.
 • Woensdag 3 maart tussen 15.30 uur en 20.00 uur.
 • Vrijdag 5 maart tussen 15.00 uur en 16.30 uur.

Inschrijfweek 3: maandag 8 maart t/m donderdag 11 maart

 • Maandag 8 maart tussen 15.30 en 16.30 uur.
 • Dinsdag 9 maart tussen 15.30 en 16.30 uur.
 • Woensdag 10 maart tussen 15.00 uur en 16.30 uur.
 • Donderdag 11 maart tussen 15.00 en 16.30 uur.

Na het inschrijven krijgt u een schriftelijk bewijs van inschrijving en een kopie van de ingevulde voorkeurslijst met aanmeldnummer mee.

Toelatingsbesluit

Vanaf vrijdag 12-03 kunt u het toelatingsbesluit van aanmeldronde 1 verwachten. Wanneer het toelatingsbesluit verwerkt is krijgt u daarvan automatisch bericht. Daarnaast sturen wij een officiële brief waarin de toelating bevestigd wordt.

Indien u het niet eens bent met het toelatingsbesluit kunt u daartegen bezwaar maken. We verwijzen daarbij naar de klachtenregeling van de OverstapRoute Koers VO (Overstaproute,PDF).

 Vragen

Mocht u vragen hebben over de procedure van aanmelding en inschrijving, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Jong (vjong@roncallimavo.nl).

 

Dit delen: