De Roncalli Mavo, meer dan onderwijs!

Welkom op de website van de Roncalli Mavo. De Roncalli Mavo is de school voor leerlingen die meer willen. Leerlingen die verder willen komen dan wat makkelijk haalbaar is. Die erachter willen komen wat echt bij hen past. Roncalli leert je te leren, begeleid je naar een diploma en zorgt ervoor dat jij het beste uit je jezelf haalt.

De Roncalli Mavo is een kleinschalige mavo in de Rotterdamse buurt Prinsenland. Op de Roncalli Mavo zitten ongeveer 550 leerlingen die onderwijs volgen op het vmbo-tl niveau. Iedere dag leren we samen met de leerlingen in een plezierige, fijne en inspirerende omgeving, waar ieder de ruimte krijgt om zichzelf te zijn.

Op de Roncalli Mavo bieden we onderwijs dat erop gericht is dat iedere leerling een optimale ontwikkeling doormaakt. De Roncalli Mavo heeft als doel dat iedere leerling die bij ons start de school na vier jaar verlaat met een mavo-diploma of tussentijds opstroomt naar de havo. Naast het leren van kennis die belangrijk is om een diploma te halen, vinden we het ook belangrijk dat je kennis en vaardigheden ontwikkelt waar je in het vervolgonderwijs ook iets aan hebt. Tevens vinden we het belangrijk dat leerlingen op de Roncalli Mavo sociale en communicatieve vaardigheden ontwikkelen, die helpen om goed te functioneren binnen de samenleving. Tot slot willen we dat iedere leerling na vier jaar Roncalli terug kan kijken op een fijne schooltijd. Na vier jaar Roncalli weet je wat je kan, wat je wil en wie je bent.

Om het onderwijs zo goed mogelijk aan te bieden, heeft de Roncalli een eigen flexrooster bedacht. Dit is een flexibel lesrooster waarbinnen de leerlingen ruimte hebben om keuzes te maken. Naast vaklessen in een verlengde lestijd (80 minuten per les), bieden we onze leerlingen in andere lesuren keuze tussen huiswerkuren, vakgerichte ondersteuning, studievaardigheden en andere begeleidingsvormen. Je kan in deze uren ook kiezen voor het Discovery-Programma, waar je je talenten op veel uiteenlopende gebieden kan ontdekken of verder kan ontwikkelen.

Met onze nadruk op digitale vaardigheden, sociale vaardigheden, internationalisering, Technologie & Toepassing en ons Discovery-programma biedt de Roncalli Mavo met trots “meer dan onderwijs”.

Drie brugklassen

mavo-klassen havo-kansklas mavo-kansklas

Flexrooster

Structuur Keuzemogelijkheden Huiswerkarm Onderwijs

Digitaal onderwijs

Modern digitaal onderwijs met behulp van de iPad

Technologie

Informatie Technologie Technologie & Toepassing

International class

Maak kennis met andere culturen en leerlingen in het buitenland.

Discovery programma

Sport, muziek, spel, robotica, dans, fotografie, studievaardigheden

Ondersteuning

Dyslexie, Dyscalculie, LWOO

Aanmelden & inschrijven

Bekijk de procedure van het aanmelden en inschrijven

Voorlichting & contact

Open dag en proeflessen