Jaarlijks worden er verschillende ouderavonden georganiseerd. Dit zijn avonden waarop ouders met de mentor of vakdocenten in gesprek kunnen gaan. We verwachten dat naast de ouders ook de leerling bij een dergelijk gesprek aanwezig is.

De ouderavonden voor schooljaar 2022-2023 staan voor de volgende momenten op de planning:

  • Dinsdag 30-08-2022: Voorlichtingsavond klas 1 en klas 4
  • Donderdag 1-09-2022: Voorlichtingsavond klas 3
  • Donderdag 10-11-2022: Ouderavond (10 minuten gesprekken)
  • Woensdag 18-1-2023: Voorlichtingsavond vakkenpakket klas 1 en klas 2
  • Dinsdag 14-2-2023: Ouderavond 2 (10 minuten gesprekken)
  • Donderdag 23-3-2023: Voorlichtingsavond ouders klas 4, examentraject
  • Woensdag 31-5-2023: Voorlichtingsavond ouders groep 7 (naar aanleiding van pré-advies)
  • Woensdag 31-5-2023: Voorlichtingsavond zij-instroom Emmauscollege

Mogelijk dient afhankelijk van de omstandigheden de invulling en organisatie van bovenstaande avonden aangepast te worden aan de op dat moment geldende Covid-19 maatregelen.

 

 

 

Ouders

Dit delen: