Instroom

Instromen in klas 2, 3 of 4
Wil je komend schooljaar starten op de Roncalli mavo in klas 2, 3 of 4? Lees dan de onderstaande procedure zorgvuldig door.
Hoe kan ik me aanmelden?
  • Aanmelden kan met het online inschrijfformulier.
  • Geef bij bijzonderheden aan op welke niveau je nu onderwijs volgt en in welk leerjaar je zit.
  • Je (de leerling) schrijft een motivatie waarin je aangeeft wat wij van jou kunnen verwachten, wat je verwacht van de school en waarom je wilt instromen op de Roncalli.
  • Een door je huidige school ingevuld VO-VO formulier en de motivatie mail je naar:
  • Met elke leerling, die zich aanmeldt voor instroom op onze school, wordt contact opgenomen.
 
Wat moet ik meenemen tijdens het intakegesprek?
  1. Een recente cijferlijst
  2. Een door je huidige school ingevuld VO-VO formulier
  3. Een positief advies waarop staat dat je wordt bevorderd naar het leerjaar waarin je wilt starten
  4. Een identiteitsbewijs (van de leerling)
  5. Bij het intakegesprek verwachten we dat zowel de leerling als ouder(s) aanwezig zijn.