Lessentabel 2021/2022

Lessentabel 2021/2022

 

Toelichting:

Keuzevakken jaar 2 mavo.

3 van de 5 vakken.

Leerlingen in klas 1 MKK en klas 1 mavo kiezen halverwege de brugklas 3 van de 5 keuzevakken (Duits, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis en tekenen), die ze in klas 2 mavo willen gaan volgen.

 

Keuzevakken jaar 3.

6 van de 11 vakken.

Leerlingen in klas 2 mavo en 2 HKK kiezen halverwege het tweede leerjaar zes van de elf vakken (wiskunde, economie, biologie, natuurkunde, Duits, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, tekenen, LO2 en IT-TL). Voorwaarde is dat leerlingen de vakken ook in klas 2 gevolgd hebben en de vakken passen binnen tenminste één van de vier profielen van het VMBO.

 

Keuze uit CKV of CKV-International.

In klas 3 kunnen leerlingen het vak CKV of het vak CKV-International volgen. Wanneer leerlingen CKV-International willen volgen, voeren leerlingen eind klas 2 een motivatie/toelatingsgesprek met een vakdocent.

 

Rekenles bovenbouw voor leerlingen die geen wiskunde in het pakket hebben.

Leerlingen die in de bovenbouw geen wiskunde in hun pakket hebben, werken een uur in de week onder begeleiding aan het bijhouden van hun rekenvaardigheden.

 

Keuzevakken jaar 4.

              4 of 5 van de 11 vakken.

In klas 4 kunnen leerlingen of in zes vakken of in zeven vakken examen doen. Leerlingen kiezen dus of vier van de elf vakken of vijf van de elf vakken. Voorwaarde is dat leerlingen het vak al in klas 3 gevolgd hebben en de vakken passen binnen tenminste één van de vier profielen van het vmbo.

 

Doorlopende leerlijn sport (lichamelijke opvoeding).

Alle leerlingen op de Roncalli Mavo volgen het vak lichamelijke opvoeding (LO). In de bovenbouw kunnen leerlingen een verdieping op het vak LO kiezen, namelijk het schoolexamenvak lichamelijke opvoeding 2 (LO2).

 

Doorlopende leerlijn technologie.

In de onderbouw volgen alle leerlingen de vakken T&T en IT. In deze competentie gestuurde vakken staat techniek en technologie centraal. In de bovenbouw wordt deze technologische lijn doorgezet middels het vak IT-TL. Het vak IT-TL sluit goed aan op verschillende technische en digitale richtingen binnen het mbo.

 

Doorlopende leerlijn burgerschap.

De leerlijn burgerschap start met International Class in de onderbouw en gaat in de bovenbouw met CKV verder en eindigt met maatschappijleer in klas 4.

 

Doorlopende leerlijn onderwijskundige ondersteuning en begeleiding.

Het aanleren van studievaardigheden en ‘leren leren’ is een belangrijk onderdeel van het onderwijssysteem op de Roncalli Mavo. In de onderbouw leren leerlingen HWK en SWT efficiënt in te zetten. In klas 4 volgen leerlingen het vak profielwerkstuk en examentraining. Binnen dat vak komen onderzoekvaardigheden die de drie jaar daarvoor aangeleerd zijn terug en worden leerlingen voorbereid op het centraal examen.

Lessentabel 2021-2022

Leerlingen

Dit delen: