De Roncalli Mavo biedt modern digitaal onderwijs met behulp van de iPad. Door gebruik te maken van de iPad als informatiedrager sluit de school aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij, de leefwereld van onze leerlingen en draagt het bij aan onze missie: Het bieden van goed onderwijs dat erop gericht is dat iedere leerling een optimale ontwikkeling doormaakt. Uiteindelijk streven we naar onderwijs op maat en zetten we per vak steeds meer remediërende programma’s in. Zo kunnen docenten bijvoorbeeld het gemaakte huiswerk van de leerlingen voor aanvang van de les digitaal inzien waardoor in de les, bij HWK of bij SWT gericht ondersteuning geboden kan worden.

Het gebruik van de iPad is geen doel op zich: de iPad is een eigentijds hulpmiddel dat ons in staat stelt effectiever kennis op maat over te dragen en vaardigheden aan te leren. Daarnaast stelt het gebruik van de iPad leerlingen in staat om doelgerichter met docenten en elkaar te communiceren en kunnen leerlingen uitleg van de docent gemakkelijk terugvinden of thuis nog eens rustig terugkijken.

Een aantal voordelen van de iPad zijn:

  • De waardering van leerlingen voor het leermiddel iPad hoger is dan voor traditionele leermiddelen.
  • De afwisseling van werkvormen tijdens de les door de leerlingen als hoger wordt ervaren.
  • De leerlingen in lessen waar gebruik gemaakt wordt van de iPad een hogere betrokkenheid bij de les ervaren.
  • De leerlingen in lessen waar gebruik gemaakt wordt van de iPad een hogere cognitieve belasting ervaren (meer uitgedaagd worden).
  • De leerlingen geven aan door de inzet van het leermiddel iPad beter voorbereid te zijn op toetsen.

Op de Roncalli Mavo schaffen leerlingen zelf een iPad aan die ze dagelijks mee naar school nemen. Omdat de aanschaf aan een iPad een grote investering is, kan de iPad aangeschaft worden via de Roncalli-webshop en in termijnen betaald worden. De digitale methoden en educatieve apps die gebruikt worden in de lessen worden door de school bekostigd.

Door gebruik te maken van de iPad in de lessen kunnen de leerlingen via de digitale weg contact hebben met klasgenoten en de buitenwereld. De spelregels die de school hanteert om dit in goede banen te leiden staan beschreven in het ICT-protocol. In de brugklas worden deze spelregels uitgebreid met de klassen doorgenomen.

De school

Dit delen: