Op de Roncalli Mavo hebben we mavo-brugklassen, een mavo-kansklas en een havo-kansklas. Afhankelijk van het advies van de basisschool en de toelichting van de basisschool zal je in een klas ingedeeld worden die het best bij jou past.

Mavo-brugklassen

In de mavo-brugklassen krijg je onderwijs op vmbo-tl niveau. In vier jaar tijd leren we leerlingen in doorlopende leerlijnen de kennis en vaardigheden aan die ze nodig hebben om het examen te halen en die van pas komen in hun verdere (werkende)leven. Leerlingen die in de mavo-klas laten zien een extra uitdaging te kunnen gebruiken, kunnen na één jaar overstappen naar de havo-kansklas.

In de mavo-brugklas volgen leerlingen de volgende vakken: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, tekenen, Informatie Technologie, Technologie & Toepassing, International Class en lichamelijke opvoeding. Daarnaast volgen leerlingen vijf keer huiswerkklas en studiewerktijd in de week. Tijdens deze uren ontwikkelen leerlingen studievaardigheden en is er voldoende tijd om het huiswerk op school te maken. Daarnaast ontdekken en ontwikkelen leerlingen binnen het Discovery-Programma één keer in de week hun talenten.

Leerlingen die vmbo-tl of vmbo-gl in hun basisschooladvies hebben, kunnen geplaatst worden in de mavo-klas.

Havo-kansklas

In de havo-kansklas krijgen leerlingen les op een niveau dat aansluit op de havo. Leerlingen die in deze brugklas laten zien dat ze kunnen overstappen naar de havo mogen die overstap aan het eind van het jaar maken. Binnen de havo-kansklasroute werken we samen met het Emmauscollege. Om leerlingen een goed beeld te geven van de havo lopen ze een dag mee op het Emmauscollege. Leerlingen die na jaar één nog niet toe zijn aan de overstap naar de havo krijgen in jaar twee nog een mogelijkheid om dit te laten zien.

In de havo-kansklas volgen leerlingen de volgende vakken: Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, tekenen, Informatie Technologie, Technologie & Toepassing, International Class en lichamelijke opvoeding. Daarnaast volgen leerlingen vijf keer huiswerkklas en studiewerktijd in de week. Tijdens deze uren ontwikkelen ze studievaardigheden en is er voldoende tijd om het huiswerk op school te maken. Daarnaast ontdekken en ontwikkelen leerlingen binnen het Discovery-Programma één keer in de week hun talenten.

Leerlingen met een vmbo-tl t/m havo advies kunnen geplaatst worden in de havo-kansklas.

Mavo-kansklas

Leerlingen in de mavo-kansklas krijgen les op vmbo-tl niveau. Daarnaast wordt iedere leerling in de mavo-kansklas intensief begeleid op het gebied van taal, begrijpend lezen en rekenen.  Deze begeleiding is gericht op het inlopen van aanwezige achterstanden op deze belangrijke vaardigheden. Om dit extra vaardigheden onderwijs mogelijk te maken volgen de leerlingen in de mavo-kansklas geen Frans. In de mavo-kansklas hebben leerlingen meer contactmomenten met de mentor in de week. Tijdens deze momenten worden leerlingen extra begeleid in het ontwikkelen van studievaardigheden en sociale vaardigheden.

De typische mavo-kansklasleerling heeft een uitstekende werkhouding en is gemotiveerd om een mavo-diploma te halen. De leerling heeft aantoonbare mavo-capaciteiten, maar heeft door omstandigheden een achterstand op een of meerdere vaardigheden.

In de mavo-kansklas volgen de leerlingen de volgende vakken: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, tekenen, Informatie Technologie, Technologie & Toepassing, International Class, rekenen, begrijpend lezen en lichamelijke opvoeding. Daarnaast volgen leerlingen huiswerkklas en studiewerktijd. Tijdens deze uren ontwikkelen leerlingen studievaardigheden en is er voldoende tijd om het huiswerk op school te maken. Daarnaast ontdekken en ontwikkelen leerlingen binnen het Discovery-Programma één keer in de week hun talenten.

Naast een kader/tl advies of een tl-advies met LWOO hechten we grote waarde aan een schriftelijke aanbeveling door de leerkracht van de basisschool. De aanmeldprocedure voor de mavo-kansklas wordt op de pagina aanmelden en inschrijven nader toegelicht.

De school

Dit delen: