Lijst met MBO- en HAVO-scholen en Open Dagen

(Let op: deze link is alleen zichtbaar als je ingelogd bent met je @roncalli.nu adres)
LOB staat voor loopbaanoriëntatiebegeleiding. Op elke school is dit een belangrijk en verplicht onderdeel binnen het curriculum. Op de Roncalli Mavo werken wij met het programma Simulise. Hier zijn we met de start van schooljaar 20/21 mee begonnen. We gebruiken dit programma om een portfolio op te bouwen waarin de ontwikkeling van de leerling, op het gebied van LOB, van leerjaar 1 t/m 4 zichtbaar wordt. Het portfolio kan worden meegenomen naar de vervolgopleiding.
Vanuit het ministerie van onderwijs is LOB een verplichte voorwaarde voor het behalen van een diploma. Wij faciliteren dit door een doorlopende leerlijn aan te bieden waarbij in het examenjaar een beroepskeuzetest wordt afgenomen.
Ook zal er een portfoliogesprek plaatsvinden om leerlingen meer inzicht te geven in hun eigen loopbaanontwikkeling.
Voor LOB hebben we onderscheid gemaakt tussen de onderbouw (klas 1 en 2) en de bovenbouw (klas 3 en 4). In de onderbouw bieden we vooral op persoonlijkheid verkennende opdrachten aan, waarbij de leerling zelf centraal staat. Naarmate de schoolloopbaan vordert, krijgen leerlingen steeds meer verkennende opdrachten, waarin de aandacht vooral gericht is op de keuze van een vervolgopleiding en mogelijke toekomstige beroepen.
Afhankelijk van het leerjaar besteden we een oplopend aantal uren, vooral tijdens de mentorlessen, aan het LOB-dossier. Omdat er tijdens de mentorlessen ook andere zaken besproken worden, zullen de leerlingen ook buiten de mentorles met de LOB-opdrachten aan de slag gaan. De LOB-activiteiten worden gemonitord door de mentor en worden gecoördineerd door de decanen (mevrouw C. de Bruijn en de heer C. Schelfhout).
Jaarlijks vindt er in november een scholenmarkt op de Roncalli Mavo plaats voor leerlingen van klas 2,3 en 4. Op deze scholenmarkt presenteren de verschillende vervolgopleidingen zich aan de leerlingen.
Profielen in het vmbo.
Het vmbo-tl kent vier verschillende profielen. De vier profielen zijn economiezorg en welzijntechniek en landbouw. Op de Roncalli Mavo bieden we alle vier de profielen in de bovenbouw aan. Wanneer een leerling de vakkenpakketkeuze zo heeft gemaakt dat deze vakken binnen meerdere profielen vallen, dan krijgt de leerling voor al deze profielen een diploma.
Voorlichting vakkenpakketkeuze
Leerlingen maken in het eerste, tweede en derde leerjaar een keuze uit vakken die ze het jaar erop zullen gaan volgen. Het maken van een weloverwogen keuze kan niet zonder een goede voorlichting. In de loop van het schooljaar staan er ook momenten in de jaaragenda gepland die betrekking hebben op vakkenpakketkeuze in klas 1, 2 en 3.
  • Klas 1: Voorlichtingsavond 31-03-2021: doorgeven keuze vakkenpakket: 19-03-2021
  • Klas 2: Voorlichtingsavond 09-02-2021: doorgeven keuze vakkenpakket: 19-03-2021
  • Klas 3: Voorlichtingsavond 11-02-2021: doorgeven keuze vakkenpakket: 16-04-2021
Voorlichting klas 4
  • Klas 4: Voorlichtingsavond havo: 04-02-201
  • Doorgeven definitieve keuze havo op het Emmauscollege: 18-02-2021
  • De uiterste datum om in te schrijven op een mbo-vervolgstudie is dit jaar anders dan gebruikelijk. Normaliter zou de deadline zijn op 1 april 2021, maar dit is nu veranderd naar 1 mei 2021. Leerlingen die zich hebben aangemeld voor 1 april hebben echter wel toelatingsrecht.
Op 4 februari staat een voorlichtingsavond voor klas 4 op de planning die vooral gericht zal zijn op de doorstroom naar havo. Deze voorlichting zal digitaal plaatsvinden. Deze voorlichtingsavond is niet verplicht, maar voor leerlingen met havo-ambities wel een absolute aanrader.

Leerlingen

Dit delen: