Bestuur

LMC Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs te Rotterdam

Voorzitter college van bestuur: Dhr. R. Elgershuizen

 

Scholengroep

Roncalli Mavo, Toorop Mavo, Vak College Hillegersberg

Scholengroep directeur: Dhr. M.J. Van Zanten

Directie

  • M. Van Zanten, directeur scholengroep Roncalli Mavo, TooropMavo, Vak College Hillegersberg.


Staf

Ondersteuningscoördinator

  • Mw. W.E. Friederich

Docenten

Dhr. S. Akkerman - s.akkerman@roncallimavo.nl                                 
Docent Duits

Dhr. P. Brardpbrard@roncallimavo.nl                                   
Docent lichamelijke opvoeding / mentor klas 3

Mw. C. De Bruijn - cdebruijn@roncallimavo.nl
Docent biologie / mentor klas 3

Mw. T. Chotkan - tchotkan@roncallimavo.nl                                 
Docent wiskunde / mentor klas 1

Mw. K. Diehle - kdiehle@roncallimavo.nl                                     
Docent Engels / mentor klas 4

Mw. C. van Gend - cvangend@roncallimavo.nl                                 
Docent aardrijkskunde / docent technologie en toepassing / mentor klas 2

Dhr. F. van Hal - fhal@roncallimavo.nl                                   
Docent lichamelijke opvoeding

Mw. E. van ’t Hoff - evthoff@roncallimavo.nl                               
Docent lichamelijke opvoeding / mentor klas 2

Mw. L. Hoogenboom - lhoogenboom@roncallimavo.nl                                 
Docent technologie & toepassing                      

Dhr. I. Jansen - ijansen@roncallimavo.nl                                       
Docent aardrijkskunde / docent International Class / mentor klas 1

Mw. V. Jong - vjong@roncallimavo.nl                                         
Docent Engels / docent International Class

Mw. C. Jorritsma - cjorritsma@roncallimavo.nl                                 
Docent Nederlands

Mw. M. Kandylaridou - mkandylaridou@roncallimavo.nl                         
Docent natuurkunde / mentor klas 3

Mw. A. Koster - akoster@roncallimavo.nl                                    
Docent wiskunde / docent rekenen / mentor klas 4

Mw. C. Kuil - ckuil@roncallimavo.nl                                           
Docent culturele kunstzinnige vorming / docent International Class / mentor klas 3  

Mw. E. Kwos - ekwos@roncallimavo.nl                                         
Docent wiskunde

Mw. J. de Leng - jleng@roncallimavo.nl                                
Docent tekenen / mentor klas 3

Dhr. R. Ligterink  /rligterink@roncallimavo.nl                                 
Docent informatie technologie

Dhr. V. van Loon - vvanloon@roncallimavo.nl                                 
Docent Nederlands

Mw. R. van Mil-  rvmil@roncallimavo.nl                                     
Docent biologie / mentor klas 1

Mw. R. Ng - rkhawalid@lmc-vo.nl                                           
Docent economie / docent begrijpend lezen

Mw. T. Nugteren - tnugteren@roncallimavo.nl                                 
Docent Nederlands / mentor klas 4

Mw. N. Oomkens - noomkens@roncallimavo.nl                                 
Docent Frans

Mw. M. van Oortmerssen - mvoortmerssen@roncallimavo.nl                     
Docent tekenen

Dhr. E. Ozan - eozan@lmc-vo.nl                                       
Docent geschiedenis / mentor klas 2

Dhr. C. Schelfhout - cschelfhout@roncallimavo.nl                             
Docent scheikunde / docent natuurkunde / mentor klas 3

Dhr. M. Scholten - mscholten@roncallimavo.nl                                 
Docent lichamelijke opvoeding / mentor klas 2

Dhr. B. Stoffels - bstoffels@roncallimavo.nl                                     
Docent Duits / mentor klas 4

Mw. A. de Veen - adeveen@roncallimavo.nl                                   
Docent tekenen

Dhr. S. Verhoeff  - sverhoeff@roncallimavo.nl                                 
Docent wiskunde / docent informatie technologie

Mw. Y. Weeda - yweeda@roncallimavo.nl                                     
Docent Engels / mentor klas 3

Dhr. J. Westerlaken - jwesterlaken@roncallimavo.nl                             
Docent maatschappijleer

Dhr. R. Willems - rwillems@roncallimavo.nl                                   
Docent economie / docent International Class

Mw. J. De Wolf - jdwolf@roncallimavo.nl                                   
Docent informatie technologie / docent technologie & toepassing

Dhr. T. van der Zalm - thzalm@roncallimavo.nl                           
Docent Nederlands / mentor klas 4

Dhr. F. van der Zijden - fvanderzijden@roncallimavo.nl
Docent geschiedenis

Mw. A. Zwart - azwart@roncallimavo.nl                                         
Docent biologie / mentor klas 2

 

 

Onderwijs ondersteunend personeel

Ondersteuning:

 

Onderwijsassistenten:

  • F. Knetemann
  • R. Mooiman
  • E. Velthuizen

 

Administratie: ronca.mavo@roncallimavo.nl

  • C. De Bruijne
  • A. Kooiker
  • E. Rijsdijk

 

Conciërges:

  • C. Nowee
  • R. Vogelland

 

 

Functionarissen

Examensecretaris:                             

Dhr. R.V.A.A. Buskens & dhr. J. Westerlaken

 

LOB-coördinator:                                

Dhr. C. Schelfhout & Mw. C. De Bruijn

 

Cultuurcoördinator:                            

Mw. C. Kuil 

 

Coördinator Discovery-Programma:   

Mw. E. van ‘t Hoff       

 

Ondersteuningscoördinator:               

Mw. W. Friederich    

 

Remedial teacher:                              

Mw. R. Ng 

 

Schoolmaatschappelijk werk / aandachtsfunctionaris :             

Mw. H. van Doesburg  

 

Begeleider Passend Onderwijs:         

Mw. L. Nijman  

 

Vertrouwenspersoon:                         

Dhr. R.V.A.A. Buskens & mw. W.E. Friederich   

 

Preventiemedewerker:                       

Dhr. R.V.A.A. Buskens 

 

Hoofd BHV:                                        

Mw. A. Kooiker  

 

Coördinator BCP:                               

Mw. J. De Wolf

 

Coördinator Internationalisering:        

Dhr. I. Jansen & dhr. R. Willems

 

Contactpersoon Basisonderwijs:        

Mw. V. Jong  

 

Systeem/applicatiebeheer:                 

Dhr. O. Kurnaz  

 

Jaarrooster:                                        

Mw. A. Kooiker     

 

Dagroosters:                                      

Mw. A. Kooiker & dhr. S. Verhoeff     

 

Service en Beheer:                            

Dhr. C. Nowee & dhr. R. Vogelland 

 

PMR:                                                  

Dhr. I. Jansen & dhr. C. Schelfhout

 

iPad ondersteuning:                               

Dhr. F. Knetemann

De school

Dit delen: