Basisprogramma studievaardigheden

Op de Roncalli Mavo bieden we een goed basisprogramma, waarin leerlingen worden begeleid door de mentor op het gebied van het organiseren van je schoolwerk, sociale en emotionele ontwikkeling en leerstrategieën. Leerlingen leren plannen, effectief te leren en verstandige keuzes te maken in het kiezen van studiewerktijd (SWT). Buiten het basisprogramma zijn er ook leerlingen die we middels maatwerk in een specifieke ondersteuningsbehoefte ondersteunen.

Maatwerk in ondersteuning

Op de Roncalli Mavo wordt elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft extra ondersteuning geboden. Op de Roncalli Mavo hebben we uitgebreide ervaring in het begeleiden van leerlingen met dyslexie en dyscalculie. De school is uitgerust met verschillende faciliteiten die in deze ondersteuning voorzien. Ook bieden wij, wanneer die behoefte er is, cursussen en trainingen aan, zoals: faalangsttraining, rouwverwerking, rots & water en Agressie Regulatie Training.

In de brugklas testen we iedere leerling op het gebied van begrijpend lezen en woordenschat. Wanneer er achterstanden geconstateerd worden, bieden we ondersteuning om die achterstanden in te lopen. Leerlingen die moeite hebben met het plannen en structureren van hun schoolwerk worden daarbij geholpen tijdens de speciaal daarvoor ingerichte SWT+ uren.

Peerleaders

Op de Roncalli Mavo wordt gewerkt met peerleaders. Dit zijn leerlingen uit de bovenbouw die leerlingen in de onderbouw helpen. Onderbouwleerlingen kunnen bij hun peerleader terecht wanneer ze vragen hebben over de gang van zaken in de school, ze moeite hebben met een bepaald vak of wanneer ze een probleem hebben waarvan ze niet weten hoe ze het op moeten lossen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De school

Dit delen: