Instroom

Op de Roncalli Mavo is het mogelijk om (bij voorkeur bij de start van het schooljaar) in te stromen in klas 2, klas 3 of klas 4. Wil je komend schooljaar starten op de Roncalli Mavo in klas 2, klas 3 of klas 4? Lees dan de onderstaande aanmeldprocedure zorgvuldig door en doorloop de aangegeven stappen.

Meer informatie over de Roncalli Mavo kun je vinden onder het kopje ‘de school’ op onze website, in de digitale informatie brochure voor schooljaar 2023-2024 en in de digitale schoolgids.

Ben je nog niet zeker van je keuze en wil je eerst een oriënterend gesprek of wil je van tevoren weten of er voldoende plaats is in het betreffende leerjaar? Neem dan telefonisch contact op met de administratie van de Roncalli Mavo (010-4205693).

Aanmeldprocedure instroom
Hieronder wordt de aanmeldprocedure voor instroom in klas 2, klas 3 of klas 4 stapsgewijs weergegeven. Om te kunnen starten op de Roncalli Mavo is het belangrijk dat de volledige procedure wordt doorlopen.

 • Stap 1: Vul het digitale aanmeldformulier in.
 • Stap 2: Zet een motivatie op papier en laat een Vo-Vo-formulier door je huidige school invullen. Mail deze twee documenten naar de coördinator van het leerjaar waar jij wilt instromen.
 • Stap 3: Er vindt een intakegesprek tussen leerling, ouder(s) en coördinator van de Roncalli Mavo plaats.
 • Stap 4: Leerlingen en ouders worden geïnformeerd over toelaatbaarheid en plaatsing.

 Aanmeldformulier
Aanmelden kan door het online aanmeldformulier in te vullen. Geef bij bijzonderheden aan op welk niveau je nu onderwijs volgt en in welk leerjaar je zit.

Motivatie en VoVo-formulier
Motivatie en ambitie zijn belangrijke voorwaarden voor een goede succesvolle start. We vragen je (leerling) daarom om een motivatiebrief te schrijven. Deze motivatiebrief schrijf je aan de leerjaarcoördinator van de Roncalli Mavo van het leerjaar waar je wilt instromen. In deze motivatiebrief ga je in op de volgende vragen:

 • Zou je jezelf voor willen stellen (karakter, hobby’s, gezinssituatie)?
 • Wat kunnen we van je verwachten (doelen, ambitie, voornemens)?
 • Waar ben je goed in en minder goed in (bijvoorbeeld schoolvakken)?
 • Wat verwacht je van de Roncalli Mavo (waar heb je bijvoorbeeld hulp bij nodig)?
 • Waarom wil je starten op de Roncalli Mavo?

Naast je motivatiebrief ontvangen we graag een door je huidige school ingevuld VoVo-formulier.

Je motivatiebrief en het ingevulde VoVo-formulier mag je mailen naar de coördinator van het leerjaar waar jij wilt instromen.

Intakegesprek

Wanneer het aanmeldformulier, de motivatiebrief en het VoVo-formulier ontvangen zijn, zal de coördinator van het betreffende leerjaar binnen twee weken contact opnemen om een afspraak te maken voor een intakegesprek met leerling en ouder(s). De intakegesprekken vinden plaats aan het einde van het schooljaar. Bij het intakegesprek zijn de volgende zaken van belang:

 • Tijdens het intakegesprek kan er een recente cijferlijst van de huidige school gedeeld worden.
 • Er kan een advies van de huidige school overlegd worden, waarin staat dat je kan starten in het leerjaar waarvoor je bent aangemeld.
 • Je neemt een identiteitsbewijs (leerling) mee naar het intakegesprek.
 • Zowel leerling als ouder(s) zijn bij het intakegesprek aanwezig.
 • Bij het intakegesprek wordt het gewenste vakkenpakket besproken.

Toelaatbaarheid en plaatsing

Uiterlijk twee weken na het intakegesprek krijgen leerling en ouders te horen of de leerling toelaatbaar is tot de Roncalli Mavo en of de leerling geplaatst kan worden. Wanneer de leerling toelaatbaar is hangt het overgaan tot plaatsing af van de volgende aspecten:

 • Aantal beschikbare plaatsen in het betreffende leerjaar.
 • Het aantal beschikbare plaatsen binnen het door de leerling gekozen vakkenpakket.

Wanneer een leerling toelaatbaar is, maar nog niet geplaatst kan worden zetten we de leerling (in overleg met leerling en ouders) op een wachtlijst. Wanneer er een plaats beschikbaar komt, hanteren we bij het toekennen de volgende criteria (in onderstaande volgorde):

 • Leerlingen van het Emmauscollege hebben in verband met de samenwerking voorrang.
 • Leerlingen die als eerst aangemeld hebben (aanmeldformulier) komen bovenaan op de wachtlijst.

Dit delen: