Bij ziekte van een leerling verwachten wij vóór 08:30 uur telefonisch bericht van de ouder/ verzorger. Afhankelijk van de aard van de ziekte maakt u met de administratie afspraken over 'vervolgmeldingen'.

Een leerling die onder schooltijd ziek wordt, meldt zich bij de administratie. De administratie neemt altijd telefonisch contact op met thuis. De leerling mag pas naar huis nadat er contact is geweest met een van de ouders/verzorgers.

Bezoek dokter etc.

Bezoek aan een dokter, een tandarts e.d. dient vooraf schriftelijk of per email (ronca.mavo@roncallimavo.nl) bij de administratie te worden gemeld. De melding moet voorzien zijn van datum, voor- en achternaam, klas, de reden van afwezigheid en handtekening van de ouder of verzorger. Ook bij telefonische melding (voicemail) dienen deze gegevens te worden vermeld.

Dit delen: