Jaarlijks worden er verschillende ouderavonden georganiseerd. Dit zijn avonden waarop ouders met de mentor of vakdocenten in gesprek kunnen gaan. We verwachten dat naast de ouders ook de leerling bij een dergelijk gesprek aanwezig is.

De exacte data voor de ouderavonden van schooljaar 2023-2024 zijn te vinden op de Jaaragenda

Dit betreffende ouderavonden zoals een voorlichtingsavond, ouderavond (10 minuten gesprekken), een vakkenpakket voorlichtingsavond, een voorlichtingsavond over het examentraject of bijvoorbeeld in-/uit-stroom.

 

 

 

Dit delen: