Communicatie tussen ouders en de school is van groot belang om samen te kunnen werken in de opvoeding, de scholing en de begeleiding van de leerlingen. De Roncalli Mavo probeert daarom ouders zo goed mogelijk te informeren over het wel en wee van hun kind. Daarnaast informeren we u over bijzondere activiteiten, excursies en houden we u op de hoogte van algemene ontwikkelingen op school.

 

Nieuwsbrief, website en Magister

Naast de oudernieuwsbrief, die maandelijks verschijnt, is onze website www.roncallimavo.nl de belangrijkste informatiebron. Hier kunt u de actuele informatie lezen (blogberichten) en inloggen op Magister, ons cijfer- en absentieregistratie programma op het internet.

 

Administratie

Met de administratie van de Roncalli Mavo kunt u contact opnemen in het geval van een ziekmelding of met een algemene vraag. In het geval van een ziekmelding zal de administratie de ziekmelding verwerken en de mentor informeren. Wanneer u een algemene vraag heeft zal de administratie uw vraag beantwoorden of u in contact brengen met de juiste medewerker.

De administratie van de Roncalli Mavo is dagelijks tussen 7.30 uur en 16.30 uur telefonisch bereikbaar (010-4205693). Buiten bovenstaande tijden kunt u een email sturen naar de administratie van de Roncalli Mavo (ronca.mavo@roncallimavo.nl).

 

Mentor

De centrale persoon in het begeleiden van de leerling is de mentor. Dit is het aanspreekpunt van de leerling en de ouders. De mentor heeft de zorg voor de sfeer in de klas en bereidt bijzondere activiteiten voor met de groep. Ook voert de mentor individuele gesprekken met de leerlingen.

Ouders kunnen altijd per mail contact opnemen met de mentor indien ze vragen of zorgen hebben met betrekking tot de ontwikkeling van hun kind.

 

Ouderavonden

Jaarlijks worden er verschillende ouderavonden georganiseerd. Dit zijn avonden waarop ouders met de mentor of vakdocenten in gesprek kunnen gaan. We verwachten dat naast de ouders ook de leerling bij een dergelijk gesprek aanwezig is.

 

Facebook en Instagram

De Roncalli Mavo beschikt over een eigen Facebook en Instagram account. Via deze platforms maken wij graag bijzondere activiteiten middels verhalen, foto’s en filmpjes zichtbaar.

 

Dit delen: