Als u uw kind als leerling bij de Roncalli Mavo aanmeldt, dan wil de school samen met u werken aan de toekomst van uw zoon of dochter. Wij zorgen voor goed onderwijs en samen met u spreken we regelmatig over de resultaten en vooral over hoe het op school gaat. U kunt gebruik maken van diverse mogelijkheden die de school biedt. De belangrijkste contactpersoon binnen de school voor u is de mentor van uw kind. Hier kunt u met al uw vragen terecht.

De Roncalli Mavo baseert zich in haar pedagogisch handelen op de christelijke tradities van waarden en normen zoals respect, waardering, menselijkheid en mededogen. Wij verwachten van ouders dat zij dit onderschrijven en samen met ons hieraan willen werken. Goede communicatie tussen ouders en school is van groot belang. Bij de communicatie gaan we uit van wederzijds respect, gezamenlijk belang en vooral het belang van de leerling.

Dit delen: