*In klas 4 kan een extra vak gekozen worden, waarmee het totaal uitkomt op 39 uur in de week.

Toelichting op de lessentabel

Keuzevakken leerjaar 2 Mavo. Drie van de vijf keuzevakken.

Leerlingen in het eerste leerjaar kiezen halverwege de brugklas drie van de vijf keuzevakken (Duits, Frans, Aardrijkskunde, Geschiedenis en tekenen), die ze in klas 2 mavo willen gaan volgen.

Keuzevakken leerjaar 3. Zes van de elf keuzevakken.

Leerlingen in leerjaar 2 mavo en 2 HKK kiezen halverwege het tweede leerjaar zes van de elf vakken (wiskunde, economie, biologie, natuurkunde, Duits, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, tekenen, LO2 en IT-TL). Voorwaarde is dat leerlingen de vakken ook in klas 2 gevolgd hebben en de vakken passen binnen tenminste 1 van de 4 profielen van het vmbo.

Keuze uit CKV of CKV-Internationaal & maatschappijleer of maatschappijkeer-Internationaal.

In leerjaar 3 kunnen leerlingen het vak CKV, of het vak CKV-International volgen. In leerjaar 4 kunnen de leerlingen die in leerjaar 3 CKV-Internationaal gevolgd hebben kiezen tussen maatschappijleer en maatschappijleer-Internationaal.

Rekenles bovenbouw, voor leerlingen die geen wiskunde in het pakket hebben.

Leerlingen die in de bovenbouw geen wiskunde in hun pakket hebben, werken een uur in de week onder begeleiding aan het bijhouden van hun rekenvaardigheden. De leerlingen sluiten deze lessen af met een rekentoets.

Keuzevakken jaar 4. vier of vijf  van de elf vakken.

In klas 4 kunnen leerlingen of in zes vakken of in zeven vakken examen doen. Leerlingen kiezen dus of vier van de twaalf keuzevakken of vijf van de twaalf keuzevakken. Voorwaarde is dat leerlingen het vak al in leerjaar 3 gevolgd hebben en de vakken passen binnen tenminste 1 van de 4 profielen van het vmbo. 

Dit delen: