De Roncalli Mavo is een kleinschalige categorale mavo in de Rotterdamse wijk Prinsenland. De Roncalli Mavo heeft twee soorten brugklassen, de mavobrugklassen en de mavo/-havobrugklas.

Mavobrugklas

In de mavobrugklas starten de leerlingen dagelijks met de mentor. Tijdens dit mentoruur aan het begin van de dag werken leerlingen aan het ontwikkelen van studievaardigheden (zoals plannen), het maken van hun huiswerk, rekenvaardigheden en taalvaardigheden. Door het mentoruur en de keuzewerktijduren (KWT) is de Roncalli Mavo (t)huiswerkvrij. Leerlingen maken hun huiswerk op school, of bij de mentor, of bij een vakdocent naar keuze (KWT).

In de mavobrugklas volgen de leerlingen dagelijks drie vakken (lessen van 80 minuten). Tussen iedere les zit een pauze. De leerlingen hebben dagelijks les van 8.30 uur en 15.00 uur. De vakken die de leerlingen in de mavobrugklas krijgen zijn: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, tekenen, lichamelijke opvoeding, informatie technologie, International Class en technologie & toepassing. De meeste methodes die de leerlingen gebruiken zijn digitaal en altijd te bereiken via de laptop. Bij enkele vakken zullen de leerlingen (vaak naast een digitale methode) gebruik maken van een boek. Het dagelijks starten met de mentor en het volgen van drie vakken per dag zorgt voor structuur en duidelijkheid.

De Roncalli Mavo is een leuke, sfeervolle school. Meteen in de eerste week staan er verschillende activiteiten voor brugklasleerlingen op de planning om elkaar beter te leren kennen. Deze activiteiten vinden zowel op school als buiten school plaats. Daarnaast kunnen leerlingen drie keer per jaar een discovery-onderdeel kiezen, dat ze wekelijks volgen(voor een periode van 9 lessen). Binnen het discovery-programma kunnen leerlingen workshops volgen met uiteenlopende onderwerpen, van kunst tot sport, van theater tot koken en van robotica tot sciencelab. Tot slot zijn er schoolfeesten, projecten en thema-avonden die ertoe bijdragen dat de Roncalli Mavo een sfeervolle school is.

Leerlingen met vmbo-tl of vmbo-gl in het basisschooladvies (ook gemengde adviezen) kunnen geplaatst worden in de mavoklassen.

Leerlingen die na het eerste leerjaar laten zien dat ze een extra uitdaging kunnen gebruiken, kunnen doorstromen naar de mavo/- havoklas in het tweede leerjaar.

 

Mavo/ - havobrugklas

Voor de mavo/- havobrugklas komen leerlingen met een vmbo-tl t/m havoadvies in aanmerking. In deze brugklas wordt lesgegeven op een niveau dat tussen vmbo-tl en havo inzit. Leerlingen die na het einde van het eerste leerjaar laten zien dat ze havoniveau aankunnen, mogen de overstap maken naar de tweede klas havo. In veel gevallen zal dat een overstap zijn naar het Emmauscollege (waar we binnen de mavo/- havobrugklas mee samenwerken).

In de mavo/- havoklas starten de leerlingen net als in de mavoklassen dagelijks met de mentor. Ook volgen zij het discovery-programma en zijn er veel activiteiten waaraan de leerlingen deel kunnen nemen. Naast de vakken die de leerlingen in mavoklassen ook volgen, volgen de leerlingen in de mavo/- havoklas ook het vak Frans.

Leerlingen die na het eerste leerjaar de overstap maken naar de havo op het Emmauscollege worden daar goed ontvangen. Vaak maken ze samen met andere leerlingen van de Roncalli Mavo de overstap. Daarnaast krijgen ze in de eerste periode op het Emmauscolllege extra aandacht om te wennen aan hun klasgenoten, docenten en de school.

Niet alle leerlingen zijn na het eerste leerjaar klaar om de overstap naar de havo te maken. Leerlingen uit de mavo/- havoklas die nog niet toe zijn aan een overstap, kunnen in het tweede leerjaar wederom geplaatst worden in de mavo/- havoklas. Ook na het tweede leerjaar kunnen leerlingen de overstap naar de havo maken.

Dit delen: