Op de Roncalli Mavo gaan we voor modern uitdagend onderwijs, waarbij technologische toepassingen zeker niet mogen ontbreken. De doorlopende leerlijnen technologie op de Roncalli Mavo zijn: Informatie Technologie (IT) en Technologie & Toepassing (T&T). Binnen deze leerlijnen technologie ontwikkelen leerlingen op hoog niveau technische vaardigheden, die later van pas komen in elk beroep.

Informatie Technologie

IT-toepassingen kom je tegenwoordig overal in de samenleving tegen. In vrijwel alle beroepen wordt op enige manier gewerkt met computers. Op de Roncalli Mavo leggen leerlingen op het gebied van IT een goede basis voor de toekomst.

Inhoud en vaardigheden

De Roncalli Mavo is uitgerust met twee modern computerlokalen. Bij het vak IT leren leerlingen in de onderbouw werken met verschillende programma’s zoals Microsoft Office, Google Apps, Indesign, Photoshop, Premiere en Muse. Deze programma’s gebruiken leerlingen als hulpmiddel bij het ontwikkelen van verschillende vaardigheden. Zo leren leerlingen gegevens op te slaan, te delen, te publiceren en te presenteren. Tevens leren leerlingen basis programmeervaardigheden en digitaal ontwerpen.

Examenrichtingen

In de bovenbouw kunnen leerlingen het schoolexamenvak ITTL kiezen. Binnen dit vak verdiepen de leerlingen zich verder in de drie richtingen waarmee ze in de onderbouw kennis gemaakt hebben, namelijk: Digital Art, eCommerce en Internet of Things. Leerlingen ontwikkelen digitale vaardigheden die op het mbo en hun verdere werkende leven van pas zullen komen. Daarnaast ontwikkelen ze competenties als samenwerken, zelfdiscipline, kritisch naar het eigen werk krijgen, feedback geven en feedback ontvangen en communiceren.

Technologie & Toepassing

Op de Roncalli Mavo krijgen alle leerlingen in de onderbouw het vak Technologie & Toepassing (T&T). Bij dit vak gaan leerlingen aan de slag met levensechte opdrachten uit de praktijk, waarbij technologie altijd een belangrijke rol speelt.

Projectmatig werken

Bij T&T is een echt bedrijf de opdrachtgever. Via projectmatig werken gaan leerlingen aan de slag om een creatieve technologische oplossing te bedenken voor het probleem van de opdrachtgever. Bij T&T zijn leerlingen bezig met bedenken, ontwikkelen, proberen, testen en nog eens proberen. Net zo lang tot de leerlingen tevreden zijn met het ontwikkelende product. Hierdoor leren leerlingen niet alleen verschillende technologische vaardigheden, maar ontwikkelen ze ook belangrijke competenties als creatief denken, oplossingsgericht werken, reflecteren en leidinggeven. Stap voor stap lossen leerlingen het probleem op. De docent is hierbij coach en begeleider.

Zeven werelden van de techniek

De uitdaging die leerlingen van hun opdrachtgever krijgen valt binnen een van de zeven werelden van de techniek. De zeven werelden van de techniek zijn: onze planeet, voeding & gezondheid, het menselijk lichaam, verkeer & transport & ruimtevaart, creatief ontwerpen, geld & handel en wetenschap & ontdekken.

Little Bits en veel meer

Tijdens de lessen T&T werken leerlingen enkele weken aan een project, ofwel in een groep, ofwel individueel. Ook wordt er tijdens de lessen gewerkt aan het in de vingers krijgen van verschillende technische en technologische vaardigheden. We hebben daarvoor moderne apparatuur op school zoals: 3D-printers, een 3D-scancomputer, Little Bits en nog veel meer. Technologie & Toepassing op de Roncalli Mavo is dus supermodern en biedt een manier van onderwijs waar leerlingen hun hele leven plezier van zullen blijven houden.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een doorlopende leerlijn T&T, zodat leerlingen het vak ook in de bovenbouw kunnen volgen en er examen in kunnen doen.

Dit delen: