Bestuur

LMC Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs te Rotterdam

Voorzitter college van bestuur: Dhr. L. Civile

Scholengroep

Roncalli Mavo, Toorop Mavo, Vak College Hillegersberg

Scholengroep directeur: Dhr. M.J. Van Zanten

Directie


Staf

Ondersteuningscoördinator

Docenten

Mw. B. Algurdag; balgurdag@roncallimavo.nl
Docent economie

Mw. H. Andur; handur@roncallimavo.nl
Docent geschiedenis

Mw. W. van Balen; wvanbalen@roncallimavo.nl
Docent wiskunde

Mw. C. de Bruijn; cdebruijn@roncallimavo.nl
Docent biologie

Dhr. H. Dalama; hdalama@roncallimavo.nl
Docent economie

Mw. K. Richardson-Diehle; kdiehle@roncallimavo.nl
Docent Engels

Mw. C. Ermers; cermers@roncallimavo.nl
Docent Tekenen en ITTL

Mw. Ӧ. Firat; ofirat@roncallimavo.nl
Docent Nederlands / mentor klas 4

Mw. C. van Gend; cvangend@roncallimavo.nl
Docent aardrijkskunde / docent technologie en toepassing

Dhr. F. van Hal; fhal@roncallimavo.nl
Docent lichamelijke opvoeding

Mw. E. van ’t Hoff; evthoff@roncallimavo.nl
Docent lichamelijke opvoeding

Dhr. I. Jansen; ijansen@roncallimavo.nl
Docent aardrijkskunde / docent International Class

Mw. V. Jong; vjong@roncallimavo.nl
Docent Engels / docent International Class

Mw. C. Jorritsma; cjorritsma@roncallimavo.nl
Docent Nederlands

Mw. F. Kavuk; fkavuk@roncallimavo.nl
Docent Engels

Mw. A. Koster; akoster@roncallimavo.nl
Docent wiskunde

Mw. C. Kuil; ckuil@roncallimavo.nl
Docent culturele kunstzinnige vorming / docent International Class

Mw. R. Khawalid; rkhawalid@roncallimavo.nl
Docent economie

Dhr. I. Latifi; ilatifi@roncallimavo.nl
Docent wiskunde

Mw. T. Nugteren; tnugteren@roncallimavo.nl
Docent Nederlands

Mw. M. van Oortmerssen; mvoortmerssen@roncallimavo.nl
Docent tekenen

Dhr. A. Peters; apeters@roncallimavo.nl
Docent ICT / IT

Dhr. C.J. Schelfhout; cschelfhout@roncallimavo.nl
Docent natuurkunde

Dhr. M. Scholten; mscholten@roncallimavo.nl
Docent lichamelijke opvoeding

Dhr. B. Stoffels; bstoffels@roncallimavo.nl
Docent Duits & Docent Engels

Mw. U. Varisli; uvarisli@roncallimavo.nl
Docent Frans

Mw. A. De Veen; adeveen@roncallimavo.nl
Docent tekenen

Dhr. J. Westerlaken; jwesterlaken@roncallimavo.nl
Docent maatschappijleer & geschiedenis

Dhr. F. Van der Zijden; fvanderzijden@roncallimavo.nl
Docent geschiedenis

Mw. A. Zwart; azwart@roncallimavo.nl
Docent biologie

Onderwijs ondersteunend personeel

Ondersteuning:

Onderwijsassistenten:

Administratie: ronca.mavo@roncallimavo.nl

Conciërges:

Functionarissen

Examensecretaris:                             

Dhr. R.V.A.A. Buskens, dhr. J. Westerlaken & Dhr. I. Jansen

LOB-coördinator:                                

 Mw. O. Firat & Mw. C. De Bruijn

Cultuurcoördinator:                            

Mw. C. Kuil 

Coördinator Discovery-Programma:   

Dhr. M. Scholten    

Ondersteuningscoördinator:               

Mw. W. Friederich    

Remedial teacher:                              

Mw. R. Khawalid 

Schoolmaatschappelijk werk:             

Mw. M. van den Hoek

Begeleider Passend Onderwijs:         

-

Vertrouwenspersoon:                         

Dhr. R.V.A.A. Buskens & mw. W.E. Friederich   

Preventiemedewerker:                       

Mw. A. Kooiker

Hoofd BHV:                                        

Mw. A. Kooiker  

Coördinator BCP:                               

Dhr. A. Peters

Coördinator Internationalisering:        

Dhr. I. Jansen

Contactpersoon Basisonderwijs:        

Mw. V. Jong  

Systeem/applicatiebeheer:                 

Dhr. O. Kurnaz  

Jaarrooster:                                        

Mw. A. Kooiker     

Dagroosters:                                      

Mw. A. Kooiker & dhr. F. Knetemann

Service en Beheer:                            

Dhr. C. Nowee & dhr. R. Vogelland 

PMR:                                                  

Dhr. S. Schelfhout & ?

iPad ondersteuning:                               

Dhr. F. Knetemann; rnc-ipad@roncallimavo.nl

Schoolopleider:

Mw. C. Jorritsma

Begeleider nieuwe docenten:

Dhr. C. Jorritsma

 

Dit delen: