Identiteit

De Roncalli Mavo is een kleine categorale Mavo in Rotterdam Prinsenland. Op de Roncalli Mavo zitten zo’n 550 leerlingen. De Roncalli Mavo is vernoemd naar Paus Johannes XXIII (Roncalli) die opkwam voor openheid en menselijkheid.

Missie

Het uitgangspunt van de Roncalli Mavo is dat alle kinderen willen en kunnen leren. Onze school biedt goed onderwijs dat erop gericht is iedere leerling een optimale ontwikkeling door te laten maken.

Visie

In ons onderwijsaanbod streven we er naar:

  • dat iedere leerling een vmbo-tl diploma haalt;
  • dat iedere leerling een goede aansluiting heeft op het vervolgonderwijs;
  • dat iedere leerling goed kan functioneren binnen de maatschappij;
  • dat iedere leerling een prettige schooltijd beleeft;
  • dat iedere leerling de kans krijgt om zijn/haar talent te ontwikkelen.

Om onze visie te verwezenlijken bieden we op de Roncalli Mavo modern en digitaal onderwijs, met behulp van het leermiddel iPad. Met het op de Roncalli Mavo bedachte en ontwikkelde Flexrooster bieden we leerlingen structuur en gelegenheid om (t)huiswerk op school te leren en te maken.

Op de Roncalli Mavo volgen leerlingen naast vakken waar ze kennis opdoen ook vakken waar ze belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden ontwikkelen. Zo maken vakken als Technologie & Toepassing, Informatie Technologie en International Class standaard onderdeel uit van het programma. Hierdoor doen leerlingen op de Roncalli Mavo niet alleen kennis op die nodig is om een mavodiploma te halen, maar ontwikkelen leerlingen ook vaardigheden die in het vervolgonderwijs en in hun verdere leven van belang zijn.

Leerlingen op de Roncalli Mavo volgen daarnaast het Discovery-Programma. Binnen het Discovery-Programma ontdekken leerlingen interesses en ontwikkelen ze talenten. Het Discovery-programma kent een divers aanbod, met onder andere sport, kunst, robotica, studievaardigheden, digitale vaardigheden, EHBO en muziek.

Dit delen: