We leven in een wereld waar mensen door internet en globalisering steeds meer met elkaar verbonden zijn. Hierdoor komen we meer in aanraking met andere culturen, gewoonten en gebruiken. Ook later op je werk zal je waarschijnlijk samenwerken met mensen met een andere culturele achtergrond of met mensen in het buitenland.

Wereldburgerschap

Op de Roncalli Mavo vinden we het belangrijk dat leerlingen zich er van bewust zijn dat er meer is buiten Rotterdam en Nederland. Dat er een wereld is vol kansen en mogelijkheden die jongeren als wereldburger leren zien en leren benutten. Binnen de International Class ontwikkelen leerlingen competenties en vaardigheden die ze nu en later als wereldburger goed van pas zullen komen.

Internationale uitwisseling

Binnen de lessen gaan leerlingen op creatieve en projectmatige wijze aan de slag met internationale thema’s. Ze leren over andere culturen en gebruiken door zelf contact te hebben met buitenlandse leerlingen binnen en buiten Europa. De International Class werkt samen met partnerscholen in onder andere Frankrijk, Duitsland, Italië, Finland, Griekenland en Estland. Via internet wisselen leerlingen kennis en ervaringen uit met leerlingen van de partnerscholen. Daarnaast zijn er uitwisselingen waarbij de leerlingen elkaar in het echt kunnen ontmoeten.

Inhoud

Tijdens de lessen worden sociaal maatschappelijke vraagstukken besproken en uitgewerkt. Iedere leerling leert zich een mening te vormen, te debatteren en een standpunt in te nemen. De International Class van de Roncalli Mavo is onderdeel van het Global Citizenship Network. Het curriculum is gebaseerd op het Common Framework for European Competencies (CFEC).

In de bovenbouw is het vak International Class te volgen als keuzeverdieping binnen de vakken CKV (culturele en kunstzinnige vorming) en maatschappijleer. Binnen het curriculum van de bovenbouw staat een uitwisseling met een school in Italië op het programma.

Voorbeelden projecten

Tussen 2017 en 2019 heeft de Roncalli Mavo geparticipeerd binnen het Muse-project. Tijdens dit project stond het leren buiten het leslokaal en de inspirerende rol die museums daarbij kunnen vervullen centraal. Binnen dit project werkte de Roncalli samen met scholen uit Frankrijk, Duitsland, Noord-Ierland, Spanje, Zweden en Turkije. De website van het project geeft een goed beeld van het project( https://erasmusplusmuseums.wixsite.com/inspiration) . Tijdens het project zijn docenten en leerlingen van de deelnemende scholen bij elkaar op bezoek geweest. 

Op dit moment is de Roncalli Mavo actief binnen het Life-project. Binnen het Life-Project staat het stimuleren van lezen van centraal. Binnen dit project werkt de Roncalli Mavo samen met scholen uit Duitsland, Finland, Griekenland en Estland. 

Eigen website internationalisering:

Het project Life van Erasmus+ heeft een eigen website, welke terug te vinden is ophttps://int-class.wixsite.com/Life

Dit delen: