Voedingsbeleid Roncalli Mavo volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines

Waarom een Gezonde Schoolkantine

Leerlingen zitten beter in hun vel en presteren beter als ze gezond zijn. Naast een veilig sociaal klimaat, voldoende bewegen en niet roken zijn gezond eten en drinken daarbij van grote invloed. Omdat jongeren een groot deel van hun tijd doorbrengen op school is het van belang dat zij -behalve thuis- ook daar worden gestimuleerd gezondere keuzes te maken.

Roncalli Mavo heeft een omgeving gecreëerd waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waarbij we de keuzevrijheid van onze leerlingen respecteren. We maken van de gezonde keuze de makkelijke keuze.

Ambitieverklaring

Om aan iedereen te laten zien dat we bijdragen aan de beweging naar een gezondere toekomst, hebben we de Ambitieverklaring 2021-2025 van het Voedingscentrum getekend en opgehangen in de school. De ambitieverklaring kunt u hier terugvinden.

De Gezonde Schoolkantine

We werken op onze school volgens de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen, opgesteld door het Voedingscentrum. Wij hebben een kantine op het niveau zilver. Dat betekent dat we gezondere producten in het assortiment hebben, dat we fruit en groente aanbieden en water drinken stimuleren, namelijk met twee watertappunten buiten het toilet. We zorgen ervoor we dat onze kantine een gezonde uitstraling heeft. Bekijk de exacte criteria voor ons niveau.

Elk jaar een Schoolkantine Schaal

Samen met onze cateraar brengen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie. Daarnaast is ons beleid terug te vinden op onze schoolwebsite. Ieder jaar vragen wij een Schoolkantine Schaal aan, waarmee we laten zien dat wij een gezonde schoolkantine hebben en houden.

Samenwerking

Om de gezonde leefstijl te stimuleren werken wij onder andere samen met de gemeente Rotterdam en het voedingscentrum om de Gezonde School-aanpak te verbreden. 

Vignet Gezonde School

Het komende jaar willen we daar nog een stapje verder in gaan. We gaan naast het behalen van de zilveren kantineschaal ook aan de slag om het vignet Voeding van de Gezonde School te behalen. Op deze manier werken wij structureel en plantmatig aan de gezondheid en een gezonde leefstijl van onze leerlingen en medewerkers.

Het hele team is verantwoordelijk voor het uitdragen en uitvoeren van het voedingsbeleid. Eén collega is daarbij trekker en initiatiefnemer als het gaat om de structurele voortgangsmonitor, terugkoppeling naar het bestuur en het opstellen van het plan voor het nieuwe jaar.

Op deze manier werkt Roncalli Mavo structureel aan een Gezonde Schoolkantine.

Dit delen: