Het onderwijs op de Roncalli Mavo is georganiseerd in het Flexrooster. Het op de Roncalli Mavo bedachte en ontwikkelde Flexrooster biedt keuzemogelijkheden en biedt ruimte voor een persoonlijke leerruimte.

Rust en regelmaat

Het Flexrooster zorgt voor rust en regelmaat. Leerlingen hebben iedere dag dezelfde lestijden. Daardoor zijn leerlingen nooit heel vroeg, maar ook nooit heel laat uit. Doordat leerlingen maar drie lessen op een dag hebben, hoeven ze ook maar voor drie lessen voorbereidingen te treffen. Na iedere les hebben leerlingen een pauze om tot rust te komen en zich op te laten voor de volgende les. Alle vaklessen worden gegeven tussen 9.15 uur en 14.05 uur.

SWT-uren

Aan het begin en eind van de dag staan SWT-uren (studiewerktijd) in het rooster. In het rooster worden wekelijks tien SWT-momenten aangeboden. Leerlingen benutten minstens vijf van deze momenten per week, maar mogen er ook vaker gebruik van maken. Tijdens deze uren werken leerlingen onder begeleiding van een docent aan hun huiswerk. Ook kan een docent tijdens deze uren extra uitleg (bijles) geven. Dit is handig wanneer een leerling moeite heeft met een bepaald vak of een onderdeel van een vak niet begrijpt. Leerlingen kunnen tijdens SWT-uren zelf kiezen bij welke docent ze gaan werken.

 

Samenwerken bij HWK

Naast SWT-uren zijn er in de onderbouw ook HWK-uren. In de huiswerkklas (HWK) zit je met je klas bij een vaste docent. Tijdens deze uren kunnen leerlingen huiswerk maken en daarbij samenwerken met klasgenoten. Daarnaast helpt de HWK-docent leerlingen met plannen en het aanleren van studievaardigheden om een vak nog beter voor te bereiden.

 

Huiswerkarm onderwijs

Door de HWK- en SWT-uren bieden we op de Roncalli Mavo huiswerkarm onderwijs. Het meeste huiswerk kan op school gedaan worden onder begeleiding van een (vak)docent. In sommige gevallen zullen leerlingen thuis nog wel iets moeten doornemen of afmaken.

 

Extra’s en maatwerk

In de SWT- en HWK- uren aan het eind van de dag volgen leerlingen in de onderbouw éénmaal in de week een onderdeel van het Discovery-Programma. Daarnaast worden op deze momenten trainingen en cursussen aangeboden die te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling van leerlingen of die helpen hun leerprestaties te verbeteren.

 

Dit delen: