Persoonlijk device

Op de Roncalli Mavo werken leerlingen met een persoonlijk device. In de brugklas werken de leerlingen op een laptop, die door de school beschikbaar gesteld wordt. In leerjaar 2 t/m 4 werken de leerlingen met een Ipad. Het werken met een persoonlijk device draagt bij aan het realiseren van onze visie: Op de Roncalli Mavo bereiden we leerlingen voor op een steeds veranderende maatschappij. We bereiden leerlingen hierop voor door:

- Een moderne school te zijn, vooruitstrevend op IT-gebied, waar actief gewerkt wordt aan het ontwikkelen van 21ste eeuwse vaardigheden en waar creativiteit gestimuleerd wordt.

Uiteindelijk streven wij naar onderwijs op maat en zetten we ook per vak steeds meer remediërende programma's in. Meer en meer digitaliseren uitgevers hun lesmethoden en kunnen we gebruik maken van de extra mogelijkheden die geboden worden. Uiteraard leren we de leerlingen hoe ze moeten omgaan met een laptop of een iPad en maken we ze bekend met het gebruik en gedragsregels van sociale media.   

Het gebruik van digitale devices is geen doel op zich: de laptop en iPad zijn eigentijdse  hulpmiddelen die ons in staat stellen effectiever kennis op maat over te dragen en om doelgerichter te kunnen communiceren met onze leerlingen.

Dit delen: