De School

Op deze pagina leest u waar de Roncalli Mavo voor gaat, waar de Roncalli Mavo voor staat en hoe wij onze school en ons onderwijs georganiseerd hebben. De Roncalli Mavo is een open katholieke school. Onze naam en inspiratie ontlenen we aan Guiseppe Angelo Roncalli, de burgerlijke naam van paus Johannes XXIII. De katholiciteit van de school wordt gekenmerkt door openheid en menselijkheid.
Wij willen op basis van de katholiek christelijke traditie met de leerlingen:

  • samen op weg gaan;
  • met elkaar steeds in gesprek blijven;
  • in elkaars ervaringen delen.

Waar gaan we voor

Op de Roncalli Mavo bieden we modern onderwijs dat erop gericht is dat iedere leerling een optimale ontwikkeling doormaakt. De Roncalli Mavo heeft als doel dat iedere leerling die bij ons start de school na vier jaar verlaat met een mavodiploma of tussentijds opstroomt naar de havo. Naast het leren van kennis die belangrijk is om een diploma te halen, vinden we het ook belangrijk dat leerlingen kennis en vaardigheden ontwikkelen waar ze in het vervolgonderwijs mee uit de voeten kunnen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat leerlingen op de Roncalli Mavo sociale en communicatieve vaardigheden ontwikkelen, die ze helpen om goed als zelfstandig en kritisch burger te functioneren binnen de samenleving. Tot slot vinden we het belangrijk dat iedere leerling na vier jaar Roncalli Mavo terug kan kijken op een fijne schooltijd. Na vier jaar Roncalli Mavo weten leerlingen wie wat ze kunnen, wat ze willen en wie ze zijn.

Modern en flexibel onderwijs

Op de Roncalli Mavo gaan we er vanuit dat alle kinderen willen en kunnen leren. Middels ons Roncallisysteem zullen we leerlingen, die denken dat ze niet kunnen leren, extra aanmoedigen en ondersteunen. Om het onderwijs zo goed mogelijk aan te bieden, heeft de Roncalli Mavo een eigen flexrooster bedacht. Dit is een flexibel lesrooster waarbinnen de leerlingen ruimte hebben om keuzes te maken. Naast vaklessen in een verlengde lestijd (80 minuten per les), bieden we onze leerlingen in andere lesuren keuzes tussen huiswerkuren, vakgerichte ondersteuning, studievaardigheden en andere begeleidingsvormen. In de onderbouw volgen onze leerlingen wekelijks een onderdeel van het Discovery-Programma. Ons onderwijs vindt plaats binnen een digitale leeromgeving, dat betekent dat leerlingen binnen en buiten de lessen gebruik maken van de iPad als leermiddel.

Dit delen: