Uitreiking junior en senior Global Citizen School certificaat

  • 18-01-2023

Op 10 mei 2022 is de school geaccrediteerd door het Nuffic op het gebied van wereldburgerschap. Na deze accreditatie succesvol doorlopen te hebben kreeg de Roncalli Mavo het Junior certificaat voor een periode van 5 jaar en het Senior certificaat voor een periode van 2 jaar toegekend. Dit betekent dat wij zowel in de onder- als bovenbouw een excellent programma aanbieden op het gebied van wereldburgerschap. Hiermee zijn we in een select rijtje scholen in Nederland gekomen die een extra certificaat voor wereldburgerschap bij het diploma mag uitreiken. Op dinsdag 17 januari 2023 zijn de heer Van de Gronden (voorzitter stuurgroep Nuffic) en mevrouw Van Lieshout (medewerker Nuffic) op de Roncalli Mavo langsgekomen om officieel aan ons de certificering te overhandigen. De heer Van de Gronden liet weten dat de certificering van de Roncalli Mavo uniek is, omdat er maar weinig scholen in Nederland deze accreditatie succesvol doorlopen hebben en we de enige categorale Mavo met beide certificaten zijn. We zijn trots op deze certificering en de mooie woorden van de jury. Het keurmerk van het Nuffic toont aan dat er op de Roncalli Mavo op hoog niveau (wereld)burgerschapsonderwijs gegeven wordt en is voor de heer Jansen (coördinator Internationalisering) en mevrouw Kuil (docent International Class) een mooie bevestiging dat we op de goede weg zijn.