• 24-11-2022
 • Aanstaande maandag gaat de eerste toetsweek van dit schooljaar van start. We hebben mevrouw Ng (RT’er) gevraagd om een aantal tips, die bijdragen aan het zelfverzekerd en succesvol maken van een toets.

  • Begin ontspannen aan je toets (je hoeft niet gespannen te zijn, want je hebt het goed voorbereid). Haal diep adem, schud met je handen en maak je spieren los in je stoel.
  • Lees je toets globaal door. Zo zie je welke vragen er zijn en kun je inschatten hoeveel tijd de vragen je ongeveer gaan kosten. Tegelijkertijd worden je hersenen al geactiveerd.
  • Blijf kalm tijdens de toets. Sla tijdelijk de vraag even over als je hem even niet weet. Zet er een kruisje voor, zodat je hem niet vergeet en later kunt maken. Maak alles wat je al wel meteen kan beantwoorden. Dan ga je terug en maak je datgene wat je moeilijk vond of niet meteen wist.
  • Vul altijd alles in!
  • Bij meerkeuzevragen is het verstandig om de vraag te lezen en het antwoord af te dekken. Bedenk eerst het antwoord in je hoofd en kijk daarna pas naar de antwoorden die je kunt kiezen en kijk of jouw antwoord ertussen staat. Hierdoor raak je niet in de war. Vertrouw op jezelf!
  • Maak gebruik van de verwijswoorden in de vraag en bedenk wat er precies gevraagd wordt. Moet je een opsomming geven, een proces beschrijven of bijvoorbeeld een begrip noteren.
  • Neem de tijd om vragen goed door te lezen en beantwoord de vraag volgens de onderstaande 4 stappen:
  1. Wat staat er in de opdracht? Markeer als het kan de belangrijke woorden of cijfers.
  2. Welke begrippen of formules horen bij de opdracht?(Noteer deze formules als dat kan. Voer dan de berekening uit). Beredeneer (geef uitleg) als dat gevraagd wordt.
  3. Schrijf je antwoord op in een hele zin. Let bij bepaalde vakken extra op het noteren van geldtekens, procenten of andere eenheden.
  4. Controleer of je echt de vraag hebt beantwoord.

  (Sla tussen elke vraag een regel over).

  We wensen de leerlingen veel succes bij het maken van hun toetsen. Wanneer leerlingen vragen hebben over het maken van toetsen, dan kunnen ze daarvoor altijd bij hun mentor terecht.