Start schooljaar 2022-2023

  • 18-08-2022

Beste leerlingen en ouders van de Roncalli Mavo,

De zomervakantie is bijna voorbij en dat betekent dat er een nieuw schooljaar voor de deur staat. Een nieuw schooljaar met wellicht nieuwe klasgenoten, nieuwe docenten en een nieuw lesrooster.

Start schooljaar leerlingen

Op dinsdagmiddag 23 augustus zien we de leerlingen in de middag graag weer op school. Zij kunnen dan vakantieverhalen met elkaar delen, ontvangen hun kluissleutel, maken kennis met hun mentor en nemen met elkaar de belangrijkste schoolregels en afspraken door.
Hierbij geldt het volgende schema:

  • Leerlingen van klas 1 worden om 13:00 uur verwacht.
  • Leerlingen van klas 2 worden om 14:00 uur verwacht.
  • Leerlingen van klas 3 worden om 14:15 uur verwacht.
  • Leerlingen van klas 4 worden om 14:30 uur verwacht.

In Magister kunnen de leerlingen vanaf maandag zien in welk lokaal ze verwacht worden.

Vanaf woensdag 24 augustus zullen de leerlingen weer lessen volgen volgens hun nieuwe reguliere rooster. In de eerste week hebben de leerlingen van klas 1 een aangepast introductierooster en volgen de leerlingen van de overige leerjaren nog geen KWT (keuzewerktijd). Vanaf maandag 29 augustus verwachten we dat de leerlingen weer KWT gaan volgen.

Voorlichtingsavonden voor ouders

In week 35 staan de voorlichtingsavonden voor ouders op de planning. Tijdens deze avond maken ouders kennis met de mentor van hun zoon/dochter en krijgen informatie over het betreffende leerjaar. De voorlichtingsavonden zullen op school plaatsvinden.

De voorlichtingsavonden zullen plaatsvinden op onderstaande dagen:

  • Klas 1: dinsdag 30 augustus, starttijd 19:30 uur
  • Klas 3: donderdag 1 september, starttijd 19:30 uur
  • Klas 4: dinsdag 30 augustus, starttijd 20:00 uur

Voor de ouders van de leerlingen van klas 2 is geen algemene voorlichtingsavond ingepland. In de maand september zullen er ouder/leerling/mentor-gesprekken ingepland worden. Tijdens deze gesprekken zullen de ouders kennis maken met de mentor en voorzien worden van alle informatie die relevant is voor ouders van leerjaar 2.

Corona

Bij de start van het nieuwe schooljaar hebben we nog te maken met één coronamaatregel vanuit de overheid. Door ons aan deze maatregel te houden hopen we de verspreiding van corona binnen onze school te beperken (en daarmee de invloed van corona op het primaire onderwijsproces zo klein mogelijk te houden).

De maatregel is als volgt:

- Bij klachten die passen bij corona doet de leerling of medewerker (thuis) een coronazelftest. Bij een positieve zelftest blijft de leerling of medewerker thuis, bij een negatieve zelftest mag de leerling of medewerker naar school. Leerlingen en medewerkers zullen frequent voorzien worden van zelftesten.

Tot slot

Wij zijn blij dat we als ‘school’ volgende week weer met elkaar kunnen starten en kijken uit naar de komst van onze leerlingen op dinsdag 23 augustus. Wij wensen iedereen dan ook een leerzaam, succesvol, gezond, maar vooral ook leuk schooljaar toe.

Met hartelijke groet,

Gijs Kruit
Locatiedirecteur
Roncalli Mavo