Roncalli Mavo een Fijne en Veilige school

  • 16-02-2023

Deze week is het ‘certificaat veilige school’ voor een periode van drie jaar verlengd. De Roncalli Mavo heeft tijdens de audit laten zien dat zij op alle onderdelen actief is om de veiligheid voor haar leerlingen, medewerkers en ouders/bezoekers te waarborgen. Men toont betrokkenheid wat betreft veiligheid en welbevinden. Er is een open en veilige sfeer binnen de school. Alle betrokkenen hebben dit in de gesprekken bevestigd, men gaat graag naar school/werk en voelt zich veilig. De school scoort op alle onderdelen voldoende.

Het toegekende certificaat zien wij als een waardering voor ons pedagogische beleid. Het past ook helemaal binnen onze kernwaarden: Duidelijk – Sfeervol – Modern.

Trots dus !