Roncalli in actie (1)

  • 19-12-2022

Op donderdag 22 december staat heel de Roncalli Mavo in teken van het project ‘Roncalli in actie’. Bij dit project zetten de leerlingen van de Roncalli Mavo zich in voor een goed doel of maatschappelijk vraagstuk. Zo zijn de leerlingen van klas 1 geld (door verschillende acties op te zetten en uit te voeren) en spullen aan het inzamelen voor de voedselbank in Capelle. Op de 22ste zullen ze aan elkaar presenteren wat ze gedaan hebben om aan geld en spullen te komen en zal alles feestelijk aan de voedselbank worden overhandigd. Klas 2 is bezig met het maken van afvalmonsters (kunstwerken van zwerfafval), om het afvalprobleem aan te kaarten. Deze monsters worden op de 22ste tentoongesteld. Klas 3 zal die dag een wandeling door de wijk maken, om naar hun eigen gemaakte kunstwerken te kijken die gaan over duurzaam omgaan met water. Tevens zullen zij een bijdrage leveren aan de actie Wright for Rights van Amnesty International. Klas 4 zal die dag kerstkaarten maken voor de verzorgingstehuizen uit de buurt en die daar overhandigen. Op deze manier hopen onze leerlingen in de donkere dagen voor kerst een lichtpuntje te zijn voor hun omgeving en de samenleving.