Gebedshuizentour

  • 22-04-2024

De leerlingen van het derde leerjaar hebben op vrijdag 19 april een bezoek gebracht aan drie verschillende gebedshuizen in Rotterdam-Zuid. De leerlingen bezochten de Maranthakerk, de Kocetepe Moskee en de Sri Ram Mandir. De gebedshuizentour wordt georganiseerd vanuit een samenwerking tussen het Wereldmuseum Rotterdam en het Verhalenhuis Belvédère en maakt op de Roncalli Mavo deel uit het CKV-programma en de leerlijn burgerschap.

Voorafgaande aan de gebedshuizentour zijn medewerkers van het Verhalenhuis bij ons op school langsgekomen om een gastles te verzorgen. In de voorbereidende les kregen leerlingen informatie over het christendom, de islam en het hindoeïsme. Ook werden er met de leerlingen vragen opgesteld om tijdens het bezoek te stellen, bijvoorbeeld: waarom staan er geen stoelen in de moskee?, wat is het verschil tussen katholiek, orthodox en protestants christendom? en wordt er muziek gedraaid in de mandir? Deze vragen konden gesteld worden aan mensen uit de geloofsgemeenschappen, die hun gebedshuis aan onze leerlingen lieten zien.

De leerlingen hebben hun ogen uitgekeken, veel gevraagd en aantekeningen gemaakt. De leerlingen maken een verslag van het bezoek, waarin ze de overeenkomsten en verschillen tussen de gebedshuizen en wereldculturen beschrijven. We kijken terug op een leerzame excursie.