Fair Play workshop & Paarse Vrijdag

  • 06-12-2022

Woensdag 7 december zullen de leerlingen van klas 1 de ‘Fair Play’ workshop volgen. Het thema van de workshop Fair Play is discriminatie. Tijdens de les leren leerlingen welke vormen van discriminatie er in de samenleving zijn, hoe ze daarmee om kunnen gaan en wat ze er tegen kunnen doen. Door middel van deze workshop werken leerlingen samen aan een klimaat van respect, sportiviteit en inclusiviteit. Deze workshop wordt gegeven door een medewerker van de Anne Frank Stichting, in samenwerking met Excelsior4ALL.

De workshop start met een interactieve game, waarin jongeren worden geconfronteerd met maatschappelijke dillema’s. Vervolgens worden de situaties uit de game in kleine groepen vanuit verschillende perspectieven besproken. Na het bespreken in kleine groepen volgt een nabespreking met de volledige groep.

De workshop Fair Play wordt gegeven in de week van Paarse Vrijdag. Vrijdag 9 december is het Paarse Vrijdag, een dag waarop we aandacht schenken aan verschillende seksualiteiten en genders. Door die dag paars te dragen, willen we laten zien dat we het op de Roncalli Mavo belangrijk vinden dat iedereen zichzelf kan en mag zijn. Naast het dragen van paarse kleding is er in de aula een informatiestand ingericht en worden er paarse armbandjes uitgedeeld