Excursies museum

  • 09-03-2022

Leren doen leerlingen niet alleen in het klaslokaal. Deze week zijn de leerlingen van klas 1 op excursie naar het museum geweest. De leerlingen bezochten twee musea op één middag. Als eerste werd een bezoek gebracht aan het natuurhistorisch museum. Leerlingen verdiepten zich tijdens dat bezoek in skeletten, botten en stevigheid. Een onderwerp waar zij eerder tijdens de biologieles aandacht aan besteed hadden. Vervolgens gingen zij naar het Wereldmuseum en bezochten daar de tentoonstelling superstraat. Een tentoonstelling die in het teken staat van cultuur en diversiteit. Het museumbezoek was een samenwerking tussen de vakken biologie en International Class. Tijdens de lessen zal nog verder ingegaan worden op ervaringen, indrukken en opgedane kennis tijdens het museumbezoek. We bedanken de organisatie en de docenten die als leiding mee geweest zijn voor dit leuke, educatieve museumbezoek.