Erasmus Accreditatie voor internationale activiteiten en samenwerking!

  • 22-03-2022

Sinds 2022 heeft de Roncalli Mavo een officiële Erasmus Accreditatie. “Daar zijn we heel blij mee”, aldus Ivo Jansen. “Het is een erkenning voor onze internationale activiteiten en samenwerkingsprojecten. We hebben duidelijke en toekomstbestendige plannen voor internationalisering. De komende jaren willen we daarmee verder aan de slag.” 

De Erasmus Accreditatie loopt tot 2027. Een accreditatie maakt het eenvoudiger om subsidie aan te vragen voor internationale projecten en samenwerkingen. Jansen “Het laat ook zien dat we beschikken over de kennis en kunde voor hoogwaardige leermobiliteitsactiviteiten. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen internationale ervaringen opdoen.” 

De afgelopen jaren heeft de Roncalli Mavo veel ervaring opgedaan op het gebied van internationale uitwisselingen. Zo participeert de Roncalli Mavo in het LIFE-project, waarbij samengewerkt wordt met scholen uit Duitsland, Griekenland, Estland en Finland. Dit project staat in het teken van literatuur en het bevorderen van lezen onder jongeren. Volgende week ontvangen we een groep leerlingen uit Italië. Deze uitwisseling staat in het teken van diversiteit, verschillen en SDG’s (duurzame ontwikkelingsdoelen). In het voorjaar hebben de leerlingen van klas 2 een uitwisseling met Franse leerlingen op de planning staan, die in het teken zal staan van de Tweede Wereldoorlog.  

Naast de uitwisselingen heeft de Roncalli Mavo de afgelopen jaren een doorlopende leerlijn internationalisering ontwikkeld van klas 1 t/m 4, waarin burgerschap een belangrijke plaats inneemt.  

Tijdens de pandemie waren fysieke uitwisselingen vaak onmogelijk. Gelukkig hebben we de contacten met onze partnerscholen in het buitenland digitaal kunnen onderhouden. Ondanks dat uitwisselingen digitaal door konden gaan, zijn we blij dat fysieke uitwisselingen weer mogelijk zijn. Fysieke uitwisselingen zorgen namelijk voor veel unieke leerervaringen bij onze leerlingen.  

Instellingen in primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie (Onderwijs & Training) en jongerenorganisaties (Jeugd) kunnen een keer per jaar een accreditatieaanvraag indienen bij Nationaal Agentschap Erasmus+. Geaccrediteerde organisaties hoeven vervolgens niet ieder jaar een aanvraag inhoudelijk te onderbouwen. Een aanvraag voor een nieuw budget voor mobiliteitsactiviteiten is dan voldoende. 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op erasmusplus.nl/accreditatie-onderwijs-training of erasmusplus.nl/accreditatie-jeugd