• 16-05-2022

Dinsdag 10 mei is de Roncalli Mavo beoordeeld door het Nuffic op het gebied van wereldburgerschap. Dit resulteerde in een junior en senior certificering op het gebied van wereldburgerschap. Hiermee is de Roncalli Mavo in een select rijtje Nederlandse scholen gekomen, waarvan het wereldburgerschapsprogramma als excellent is beoordeeld. Het Nuffic is de Nederlandse organisatie van internationalisering in het onderwijs. De ambitie van het Nuffic is dat alle leerlingen en studenten internationale competenties kunnen opdoen, in het buitenland of in eigen land. Zo zijn de leerlingen voorbereid op de samenleving en de arbeidsmarkt van de toekomst en zijn ze klaar om de mondiale uitdagingen van deze tijd te lijf te gaan.

De auditcommissie van het Nuffic (bestaande uit een schoolleider, een coördinator, een externe specialist en een ambtelijk secretaris van het Nuffic) heeft gekeken hoe wij op de Roncalli Mavo wereldburgerschap aanbieden en of wij in aanmerking komen om een officieel certificaat, na de afronding van de onderbouw en de bovenbouw, te mogen uitdelen. De commissie heeft daarbij gelet op het schoolbeleid en de organisatie, op resultaten en het leerproces en op algemene taalvaardigheidsdoelen. Het onderzoek gaat dus verder dan het vak International Class, al is dat wel het meest zichtbare onderdeel van wereldburgerschap en internationalisering op de Roncalli Mavo.

Aan het einde van de dag had de auditcommissie (die de hele dag druk bezig was geweest met lesbezoeken, gesprekken voerde met leerlingen, docenten en de schoolleiding en het doornemen van beleidsstukken) veel mooie en lovende woorden voor de Roncalli Mavo in z’n algemeenheid. De open houding van leerlingen en docenten en de sfeer in de school werden als zeer prettig ervaren. Daarnaast was de commissie onder de indruk van wat er op onze school allemaal aan wereldburgerschap gedaan wordt. Ook kregen we enkele tips en aanbevelingen om wereldburgerschap op de Roncalli Mavo nog beter neer te zetten.

De Roncalli Mavo heeft het junior certificaat voor een periode van 5 jaar toegekend gekregen en het senior certificaat voor een periode van 2 jaar. Na deze periodes komt het Nuffic de Roncalli Mavo opnieuw beoordelen om te zien of onze school dan nog steeds voldoet aan de voorwaarden om het certificaat toe te kennen. Door deze certificering krijgen de leerlingen van de Roncalli Mavo na klas 2 en na het behalen van hun diploma een officieel wereldburgerschapscertificaat.