Aanmelding en inschrijving

Aanmelden en inschrijven

Beste ouder,

Op deze pagina staat de belangrijkste informatie over het aanmelden en inschrijven op de Roncalli mavo voor het schooljaar 2018/2019 beschreven. Mocht u na het lezen van deze pagina nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de administratie van de Roncalli mavo (ronca.mavo@roncallimavo.nl of 010-4205693). Zij zullen u binnen school in contact brengen met de juiste persoon.

Bij het aanmelden en inschrijven van leerlingen gaat de Roncalli mavo uit van de Rotterdamse plaatsingswijzer van FOKOR.

Voorwaarden voor toelating

Op de Roncalli mavo hebben we mavo-klassen, havo-kansklassen, mavo-kansklassen en roncaTech-klassen. Hieronder staan per stroming de toelatingseisen beschreven. De Roncalli mavo hanteert geen voorrangsregels.

mavo-klassen 

De Roncalli mavo heeft 100 plaatsen in de mavo-klassen.

Om geplaatst te worden in de mavo-klassen moet een leerling beschikken over een van de onderstaande basisschooladviezen:

 • vmbo-tl
 • vmbo-tl / vmbo-gl
 • vmbo- gl

havo-kansklas

De Roncalli mavo heeft 25 plaatsen in de havo-kansklas. Om geplaatst te worden in de havo-kansklas moet een leerling beschikken over een van de onderstaande adviezen:

 • vmbo-tl / havo
 • havo

roncaTech

De Roncalli mavo heeft 25 plaatsen in de roncaTech-klas. Om geplaatst te worden in de mavo-klassen moet een leerling beschikken over een van de onderstaande basisschooladviezen:

 • vmbo-tl
 • vmbo-tl / vmbo-gl
 • vmbo- gl

mavo-kansklas

De Roncalli mavo heeft 50 plaatsen in de mavo-kansklassen. Om geplaatst te worden in de mavo-kansklassen moet een leerling beschikken over een van de onderstaande basisschooladviezen:

 • vmbo kl / vmbo tl
 • vmbo kl / vmbo gl
 • Daarnaast vragen wij (om een goede start te maken in de mavo-kansklas) een aanbevelingsbrief van de basisschool en volgt er hierna een uitnodiging voor de observatiemiddag.
 • Richtlijnen voor de aanbevelingsbrief zijn te vinden onder het kopje mavo-kansklas.

mds_roncalli_hr_31

Leerlingen met extra ondersteuning

De Roncalli mavo kan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte tot op een bepaalde hoogte ondersteuning bieden. Wij verzoeken om in het geval van extra ondersteuningsbehoefte tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie contact te zoeken met mevrouw Friederich (zorgcoördinator  WEFriederich@roncallimavo.nl) of met mevrouw Jong (coördinator leerjaar 1 vjong@roncallimavo.nl). In overleg kan vastgesteld worden of de Roncalli mavo in de ondersteuningsbehoefte van uw kind kan voorzien.

Aanmelden

Vanaf zaterdag 3 februari kan het digitale aanmeldformulier ingevuld worden.  Dit formulier zal bij de definitieve aanmelding tussen 5 maart en 16 maart 2018 bij de andere documenten gevoegd worden.

Tussen maandag 5 maart en vrijdag 16 maart komen leerling en ouder(s) langs op de Roncalli mavo om de leerling in te schrijven. Wij vragen u de volgende documenten mee te nemen bij het inschrijven:

 • Het adviesformulier van de basisschool.
 • De voorkeurslijst van de basisschool.
 • Een geldige legitimatie van de leerling.

Inschrijven op de Roncalli mavo kan op de volgende momenten (u hoeft hiervoor geen afspraak te maken):

 • Maandag 5 maart tussen 15.00 uur en 16.30 uur.
 • Dinsdag 6 maart tussen 15.00 uur en 20.00 uur.
 • Woensdag 7 maart tussen 13.30 uur en 16.30 uur.
 • Donderdag 8 maart tussen 15.00 en 20.00 uur.
 • Vrijdag 9 maart tussen 15.00 en 16.30 uur.
 • Maandag 12 maart tussen 15.00 uur en 20.00 uur.
 • Dinsdag 13 maart tussen 15.00 uur en 16.30 uur.
 • Woensdag 14 maart tussen 15.00 uur en 20.00 uur.
 • Donderdag 15 maart tussen 15.00 uur en 16.30 uur.
 • Vrijdag 16 maart tussen 15.00 uur en 16.30 uur.

Na het inschrijven krijgt u een schriftelijk bewijs van inschrijving en een kopie van de ingevulde voorkeurslijst met aanmeldnummer mee.

Op  donderdag 29-03-2018 volgt het plaatsingsbesluit. Op deze dag krijgen de ouders van ingeschreven leerlingen per email bericht of de leerling wel of niet toegelaten is op de Roncalli mavo.

Indien u het niet eens bent met het toelatingsbesluit kunt u daartegen bezwaar maken. We verwijzen daarbij naar de klachtenregeling van de Rotterdamse plaatsingswijzer.