Aanmelding en inschrijving

Aanmelden en inschrijven

Beste ouder,

Op deze pagina staat de belangrijkste informatie over het aanmelden en inschrijven op de Roncalli mavo voor het schooljaar 2019/2020 beschreven. Mocht u na het lezen van deze pagina nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de administratie van de Roncalli mavo (ronca.mavo@roncallimavo.nl of 010-4205693). Zij zullen u binnen school in contact brengen met de juiste persoon.

Bij het aanmelden en inschrijven van leerlingen gaat de Roncalli mavo uit van de Rotterdamse plaatsingswijzer van FOKOR.

Voorwaarden voor toelating

Op de Roncalli mavo hebben we mavo-klassen, een havo-kansklas en een mavo-kansklas. Hieronder staan per klas de toelatingseisen beschreven. De Roncalli mavo hanteert geen voorrangsregels.

mavo-klassen 

De Roncalli mavo heeft 100 plaatsen in de mavo-klassen.

Om geplaatst te worden in de mavo-klassen moet een leerling beschikken over een van de onderstaande basisschooladviezen:

 • vmbo-tl
 • vmbo-tl / vmbo-gl
 • vmbo-gl
 • (vmbo-kl / vmbo-tl)

havo-kansklas

De Roncalli mavo heeft 25 plaatsen in de havo-kansklas. Om geplaatst te worden in de havo-kansklas moet een leerling beschikken over een van de onderstaande adviezen:

 • vmbo-tl / havo
 • havo

mavo-kansklas

De Roncalli mavo heeft 25 plaatsen in de mavo-kansklas. Om geplaatst te worden in de mavo-kansklas moet een leerling beschikken over een van de onderstaande basisschooladviezen:

 • vmbo kl / vmbo tl
 • vmbo kl / vmbo gl
 • In het geval van een afwijkend advies (ten opzichte van bovenstaande adviezen) vragen we u om tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie contact op te nemen met mevrouw Jong (vjong@roncallimavo.nl) om samen de mogelijkheid tot plaatsing te onderzoeken.
 • Daarnaast vragen wij (om een goede start te maken in de mavo-kansklas) een aanbevelingsbrief van de basisschool en volgt er hierna een uitnodiging voor de observatiemiddag.

Richtlijnen voor de aanbevelingsbrief zijn te vinden onder aan de pagina.

mds_roncalli_hr_31

Leerlingen met extra ondersteuning

De Roncalli mavo kan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte tot op een bepaalde hoogte ondersteuning bieden. Wij verzoeken om in het geval van extra ondersteuningsbehoefte tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie contact te zoeken met mevrouw Friederich (zorgcoördinator  WEFriederich@roncallimavo.nl) of met mevrouw Jong (coördinator leerjaar 1 vjong@roncallimavo.nl). In overleg kan vastgesteld worden of de Roncalli mavo in de ondersteuningsbehoefte van uw kind kan voorzien.

Aanmelden

Vanaf zaterdag 2 februari 2019 kan het digitale aanmeldformulier ingevuld worden.  Dit formulier zal bij de definitieve aanmelding tussen dinsdag 5 maart 2019 en vrijdag 15 maart 2019 bij de andere documenten gevoegd worden.

Inschrijven ronde 1

Tussen dinsdag 5 maart en vrijdag 15 maart 2019 komen leerling en ouder(s) langs op de Roncalli mavo om de leerling in te schrijven. Wij vragen u de volgende documenten mee te nemen bij het inschrijven:

 • Het adviesformulier van de basisschool.
 • De voorkeurslijst van de basisschool.
 • Een geldige legitimatie van de leerling.

Inschrijven op de Roncalli mavo kan op de volgende momenten. Na het invullen van het digitale aanmeldformulier kunt u hiervoor digitaal een afspraak maken via de digitale planner.

Inschrijfweek 1: dinsdag 5 maart t/m vrijdag 8 maart 2019

 • Dinsdag 5 maart tussen 16.00 uur en 20.00 uur.
 • Woensdag 6 maart tussen 14.30 uur en 20.00 uur.
 • Donderdag 7 maart tussen 16.00 uur en 20.00 uur.
 • Vrijdag 8 maart tussen 16.00 en 17.00 uur.

Inschrijfweek 2: maandag 11 maart t/m vrijdag 15 maart

 • Maandag 11 maart tussen 16.00 uur en 17.00 uur.
 • Dinsdag 12 maart tussen 16.00 uur en 17.00 uur.
 • Woensdag 13 maart tussen 14.30 uur en 17.00 uur.
 • Donderdag 14 maart tussen 16.00 uur en 17.00 uur.
 • Vrijdag 15 maart tussen 16.00 uur en 17.00 uur.

Na het inschrijven krijgt u een schriftelijk bewijs van inschrijving en een kopie van de ingevulde voorkeurslijst met aanmeldnummer mee.

Op vrijdag 05-04-2019 volgt het plaatsingsbesluit van aanmeldronde 1. Op deze dag krijgen de ouders van ingeschreven leerlingen per email bericht of de leerling wel of niet plaatsbaar is op de Roncalli mavo.

Indien u het niet eens bent met het toelatingsbesluit kunt u daartegen bezwaar maken. We verwijzen daarbij naar de klachtenregeling van de Rotterdamse plaatsingswijzer.

Aanmelden mavo-kansklas

Aanmelden mavo-kansklas
Op deze pagina staat de aanmeld- en toelatingsprocedure voor de mavo-kansklas van de Roncalli mavo beschreven. De aanmeldprocedure voor de mavo-kansklas is gebaseerd op de Rotterdamse plaatsingswijzer van FOKOR.

Wat is de mavo-kansklas
De mavo-kansklas is een tweejarig traject voor leerlingen die mavo-capaciteiten hebben, maar een achterstand hebben in vaardigheden. Deze vaardigheden worden tijdens de eerste twee jaar bijgespijkerd, waarna de leerling vanaf de derde klas met het reguliere programma kan meedoen en een gewoon mavo-diploma kan behalen. De Roncalli mavo is in het schooljaar 2014-2015 gestart met de mavo kansklas. Van de 23 leerlingen die dat jaar in de mavo kansklas zijn gestart hebben 22 leerlingen de overstap naar mavo 3 gemaakt.

De invulling
Om extra vaardighedenonderwijs mogelijk te maken zijn er enkele wijzigingen opgenomen in de lessentabel van de mavo-kansklas (in klas 1 geen Frans en levensbeschouwing). De leerlingen krijgen elke week taal, rekenen en begrijpend lezen. Daarnaast hebben de leerlingen bijna iedere dag een contactmoment met hun mentor. Tijdens deze contactmomenten worden de leerlingen door de mentor begeleid in studievaardigheden en sociale vaardigheden. De leerlingen worden regelmatig “gescreend” en op maat begeleid en ondersteund middels een individueel handelingsplan.

De leerling
Een typische mavo-kansklas leerling heeft een uitstekende werkhouding en motivatie. De leerling heeft (aantoonbare) mavo-capaciteiten, maar heeft door omstandigheden een achterstand in een of meerdere vaardigheden. Daarnaast beschikt de leerling over een van de onderstaande adviezen.

 • VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg t/m VMBO Theoretische leerweg
 • VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg t/m VMBO Gemengde leerweg.

De procedure
De leerkracht van groep 8 schrijft een pleidooi/aanbeveling voor de leerling (zie pleidooi) en stuurt dit uiterlijk 5 maart 2019 naar vjong@roncallimavo.nl. De leerling en ouders schrijven zich in op de Roncalli mavo tijdens de eerste inschrijfronde (05-03-2018 t/m 15-03-2019).
De leerling wordt uitgenodigd voor een observatiemiddag (half maart).
De bevindingen worden met de leerkracht van groep 8 besproken.
Op vrijdag 5 april 2019 worden de leerling, de ouders en de basisschool geïnformeerd over het besluit of de leerling in de mavo-kansklas geplaatst is.
De leerling kan alleen tot de mavo-kansklas toegelaten worden indien de gehele procedure doorlopen is.

Het pleidooi/ de aanbeveling

Van de leerkracht van groep 8 willen wij graag weten waarom hij/zij denkt dat de leerling met onze extra begeleiding een vmbo-tl diploma kan halen. Bij het schrijven van het pleidooi kan de leerkracht van groep 8 ingaan op de volgende vragen:

 • Heeft de leerling achterstanden op vaardigheden? Welke vaardigheden betreft het? Hoe komt dat?
 • Wat hebben jullie als school ingezet om de achterstanden in te lopen? Hoe is dat gegaan?
 • Hoe is de motivatie van de leerling? Is hij/zij een doorzetter? Is hij/zij faalangstig? Heeft hij/zij last van toetsspanning? Heeft de leerling last van spanning bij presentaties?
 • Hoe is het gedrag van de leerling in de klas? Hoe is de werkhouding van de leerling? Maakt de leerling al het opgekregen huiswerk? Vraagt de leerling zelf om hulp?
 • Wat is de lijn in het LVS? Presteert de leerling naar verwachting? Zijn eventuele dips in de lijn te verklaren?
 • Hoe is de thuissituatie van de leerling?
 • Wat is jullie verwachting van deze leerling op de intake- en observatiemiddag? Is de leerling druk, gespannen, verlegen of nieuwsgierig?
 • Hoe kunnen wij het beste met de leerling werken? Wat moeten we zeker wel doen en wat moeten we zeker niet doen?

Vragen
Vragen kunt u mailen naar vjong@roncallimavo.nl (mevrouw V. Jong).