Aanmelding en inschrijving

Beste ouder,

Op deze pagina staat de belangrijkste informatie over het aanmelden en inschrijven op de Roncalli Mavo voor het schooljaar 2020/2021 beschreven. Mocht u na het lezen van deze pagina nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de administratie van de Roncalli Mavo (ronca.mavo@roncallimavo.nl of 010-4205693). Zij zullen u binnen school in contact brengen met de juiste persoon.

Bij het aanmelden en inschrijven van leerlingen gaat de Roncalli Mavo uit van de Rotterdamse OverstapRoute 2019-2020 van Koers-VO.

Voorwaarden voor toelating

Op de Roncalli Mavo hebben we Mavo-klassen, een Havo-kansklas en een Mavo-kansklas. Hieronder staan per klas de toelatingseisen beschreven. De Roncalli Mavo hanteert geen voorrangsregels.

Mavo-klassen

De Roncalli Mavo heeft 100 plaatsen in de Mavo-klassen.
Om geplaatst te worden in de Mavo-klassen moet een leerling beschikken over een van de onderstaande basisschooladviezen:
 • VMBO-TL
 • VMBO-GL
 • VMBO-GL t/m VMBO-TL
 • VMBO-KL t/m VMBO-TL

Havo-kansklas

De Roncalli Mavo heeft 28 plaatsen in de Havo-kansklas. Om geplaatst te worden in de Havo-kansklas moet een leerling beschikken over een van de onderstaande adviezen:
 • VMBO-TL t/m HAVO
 • HAVO

Mavo-kansklas

De Roncalli Mavo heeft 25 plaatsen in de Mavo-kansklas. Om geplaatst te worden in de Mavo-kansklas moet een leerling beschikken over een van de onderstaande basisschooladviezen:
 • VMBO-KL t/m VMBO-TL
 • VMBO-KL t/m VMBO-GL
 • VMBO-TL met LWOO
 • VMBO-GL t/m VMBO-TL met LWOO
 • VMBO-KL t/m VMBO-TL met LWOO
 • VMBO-KL t/m VMBO-GL met LWOO
 • In het geval van een afwijkend advies (ten opzichte van bovenstaande adviezen) vragen we u om tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie contact op te nemen met mevrouw Jong (vjong@roncallimavo.nl) om samen de mogelijkheid tot plaatsing te onderzoeken.
 • Daarnaast vragen wij (om een goede start te maken in de Mavo-kansklas) een aanbevelingsbrief van de basisschool.
Richtlijnen voor de aanbevelingsbrief zijn te vinden onder aan de pagina.

mds_roncalli_hr_31

Leerlingen met extra ondersteuning

De Roncalli Mavo kan leerlingen binnen het flexibele rooster wanneer daar behoefte aan is extra ondersteuning bieden. De Roncalli Mavo beschikt over een LWOO-licentie en heeft veel ervaring met het ondersteunen van dyslectische leerlingen. Indien uw kind een extra ondersteuningsbehoefte heeft, dan verzoeken we u tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie contact te zoeken met mevrouw Friederich (ondersteuningscoördinator, WEFriederich@roncallimavo.nl) of met mevrouw Jong (coördinator leerjaar 1 vjong@roncallimavo.nl). In overleg kan vastgesteld worden of de Roncalli Mavo in de ondersteuningsbehoefte van uw kind kan voorzien.
Aanmelden

Vanaf zaterdag 1 februari 2020 kan het digitale aanmeldformulier ingevuld worden.  Dit formulier zal bij de definitieve aanmelding tussen maandag 2 maart 2020 en donderdag 12 maart 2020 bij de andere documenten gevoegd worden.

Inschrijven ronde 1
Tussen maandag 2 maart en donderdag 12 maart 2020 komen leerling en ouder(s) langs op de Roncalli Mavo om de leerling in te schrijven. Wij vragen u de volgende documenten mee te nemen bij het inschrijven:
 • Het blad met de unieke code dat u van de basisschool heeft ontvangen. Hierop staat het schooladvies en de unieke OT-code.
 • De voorkeurslijst van de basisschool.
 • Een geldige legitimatie van de leerling.
Inschrijven op de Roncalli Mavo kan op de volgende momenten. Na het invullen van het digitale aanmeldformulier kunt u hiervoor digitaal een afspraak maken via de digitale planner.
Inschrijfweek 1: maandag 2 maart t/m vrijdag 6 maart 2020
 • Maandag 2 maart tussen 16.00 uur en 20.00 uur.
 • Dinsdag  3 maart tussen 16.00 uur en 20.00 uur.
 • Woensdag 4 maart tussen 14.30 uur en 16.30 uur.
 • Donderdag 5 maart tussen 16.00 en 20.00 uur.
 • Vrijdag 6 maart tussen 14.30 en 16.30 uur.
Inschrijfweek 2: maandag 9 maart t/m donderdag 12 maart 2020
 • Maandag 9 maart tussen 15.30 uur en 16.30 uur.
 • Dinsdag 10 maart tussen 15.30 uur en 16.30 uur.
 • Woensdag 11 maart tussen 15.30 uur en 20.00 uur.
 • Donderdag 12 maart tussen 15.30 uur en 17.00 uur.
Na het inschrijven krijgt u een schriftelijk bewijs van inschrijving en een kopie van de ingevulde voorkeurslijst met aanmeldnummer mee.
Vanaf vrijdag 13-03 kunt u het toelatingsbesluit van aanmeldronde 1 verwachten. Wanneer het toelatingsbesluit verwerkt is krijgt u daarvan automatisch bericht. Daarnaast sturen wij een officiële brief waarin de toelating bevestigd wordt.
Indien u het niet eens bent met het toelatingsbesluit kunt u daartegen bezwaar maken. We verwijzen daarbij naar de klachtenregeling van de OverstapRoute Koers VO (Overstaproute,PDF).
Vragen
Mocht u vragen hebben over de procedure van aanmelding en inschrijving, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Jong (vjong@roncallimavo.nl).