Mijneindexamen.nl is vanaf dit moment beschikbaar met alle informatie voor examenjaar 2017-2018.

Op mijneindexamen.nl kan de examenkandidaat zijn of haar examenrooster op maat samenstellen, door niveau (vmbo GL/TL) en vakkenpakket te selecteren. Bij ieder vak worden de toegestane hulpmiddelen weergegeven en na afname verschijnen de links naar de correctievoorschriften online. Ook biedt mijneindexamen.nl praktische informatie ter voorbereiding op de examens: oefenexamens, syllabi, de slaag-zakregeling, algemene regels en tips. De site bevat ook informatie …

Roncalli helpt Sint-Maarten!

Beste ouder/verzorgers, Onlangs heeft er zich in het Caribisch gebied, waaronder Sint Maarten, een grote natuurramp voorgedaan. Hierbij zijn veel mensen hun huizen en overige bezittingen kwijtgeraakt. Als International Class hebben wij de visie om ons steentje als wereldburger, waar mogelijk, bij te dragen. Graag willen onze leerlingen daarom geld inzamelen voor het goede doel. Mocht u hieraan bij willen …

VOORLICHTINGSAVOND 6 SEPTEMBER

voorlichtingsavond klas 3 woensdag 6 september en 11 september waren de informatiebijeenkomsten voor leerjaar 3. U heeft die avond kennis gemaakt met de mentor van uw zoon/dochter en onderstaande presentatie gezien. voorlichtingklas32017-18

Presentatie informatieavond leerjaar 4

Dinsdag 5 en woensdag 6 september waren de informatiebijeenkomsten voor leerjaar 4. U heeft die avond kennis gemaakt met de mentor van uw zoon/dochter en onderstaande presentatie gezien.

Informatieavond klas 2 : Woensdag 6 september

Informatieavond klas 2 : Woensdag 6 september Wij nodigen u uit om samen het jaar te openen op woensdag 6 september. Wij hopen alle ouders van klas 2 te mogen ontvangen bij de mentor om 20.00 uur. U maakt dan kennis met de mentor van uw zoon/dochter en ontvangt informatie over het tweede schooljaar. Voorlichting naar keuze: Vooraf aan de …

Start profielen vanaf 4 september

Beste leerlingen die een profiel volgen, ouder(s), verzorger(s) Heb jij niet voor een profiel gekozen, hoef je dit bericht niet verder te lezen. Jullie hebben gekozen om een profiel te volgen dit schooljaar. Hieronder vind je een overzicht van de profielen met daarbij de lokalen en de docent waar jij vanaf 4 september elke week (het gehele schooljaar) verwacht wordt. …

Kamp klas 2: 11 september t/m 15 september, informatie en benodigdheden

Geachte ouder(s), verzorger(s) en leerlingen van klas 2, In de week van 11 september gaat klas 2 op kamp. In deze blog staat alle informatie met betrekking tot het kamp. Deze informatie is zowel voor de leerlingen als voor de ouder(s)/verzorger(s) erg belangrijk om door te nemen. Deze informatie is tevens  gedeeld via de mail. Het kamp is een verplicht onderdeel van …

Nieuwe directeur

Beste ouders, beste leerlingen, Graag stel ik me aan jullie voor. Mijn naam is Guus Haelermans en dit schooljaar ben ik gestart als directeur van de Roncalli Mavo. Ik ben geweldig trots dat ik deel uit mag maken van deze prachtige school. Een school waar we samen met de leerlingen elke dag leren, in een plezierige en veilige sfeer en …