Contact

route

Algemene gegevens Roncalli Mavo
Tattistraat 3-5, 3066 CE Rotterdam  |  tel: 010 – 420 56 93  |
e-mail: ronca.mavo@roncallimavo.nl  | KvK-nummer 24288721 |
bank: NL91 ABNA 0552 275 018

 

Administratie:
School administratie ronca.mavo@roncallimavo.nl
Mevrouw A. Kooiker Administratief medewerker | Roostermaker
akooiker@roncallimavo.nl
Mevrouw E. Rijsdijk Administratief medewerker erijsdijk@roncallimavo.nl
Mevrouw M. van Loo Administratief medewerker mvloo@roncallimavo.nl
Mevrouw J. Weeda Directie secretaresse jweeda@roncallimavo.nl
Examensecretariaat examensecretariaat@roncallimavo.nl
Directie:
De heer G. Haelermans Directeur ghaelermans@roncallimavo.nl
De heer G.J.P. Kruit Teamleider onderbouw gkruit@roncallimavo.nl
De heer R.V.A.A. Buskens Teamleider bovenbouw  rbuskens@roncallimavo.nl
Leerjaarcoördinatoren:
Mevrouw V. de Jong Coördinator Leerjaar 1 vjong@roncallimavo.nl
Mevrouw A.M.J.M. de Veen Coördinator Leerjaar 2 adeveen@roncallimavo.nl
Mevrouw E. Kwos Coördinator Leerjaar 3 ekwos@roncallimavo.nl
De heer J. Westerlaken Coördinator Leerjaar 4 jwesterlaken@roncallimavo.nl
Medewerkers service en beheer:
Algemene informatie iPads Helpdesk iPad rnc-ipad@roncallimavo.nl
Mevrouw S. van der Horst Onderwijsassistent svanderhorst@roncallimavo.nl
De heer P. Dingemans Mediathecaris pdingemans@roncallimavo.nl
De heer J. Karremans Conciërge jkarremans@roncallimavo.nl
De heer F. Knetemann Onderwijsassistent fknetemann@roncallimavo.nl
De heer C. Nowee Conciërge cnowee@roncallimavo.nl
De heer R. Vogelland Conciërge rvogelland@roncallimavo.nl
Zorg:
Mevrouw W. Friederich Zorgcoördinator wefriederich@roncallimavo.nl
Mevrouw R. Khawalid Remedialteacher | Docent rekenen rkhawalid@roncallimavo.nl
Mevrouw L. Delfos Onderwijsassistent ldelfos@roncallimavo.nl
Mevrouw M. Maric Onderwijsassistent mmaric@roncallimavo.nl

Docenten:

ACI Docent economie Mevrouw M. Achaibar machaibar@roncallimavo.nl
ALG Decaan
Docent economie
Mevrouw B. Algurdag balgurdag@roncallimavo.nl
BAX Docent scheikunde (NASK2)
De heer F. Bakx
fbakx@roncallimavo.nl
BRA Docent bewegingsonderwijs De heer P. Brard
pbrard@roncallimavo.nl
BUS Examensecretaris
Docent Engels
De heer R.V.A.A. Buskens rbuskens@roncallimavo.nl
BUU Docent informatietechnologie De heer M. van Buuren mvbuuren@roncallimavo.nl
BUY Docent biologie Mevrouw C.E. de Bruijn
cdebruijn@roncallimavo.nl
CHT Docent wiskunde Mevrouw T. Chotkan
tchotkan@roncallimavo.nl
DIH Docent Engels Mevrouw K. Diehle
kdiehle@roncallimavo.nl
DIO Docent Frans De heer A. Diouf
adiouf@roncallimavo.nl
DRS Docent Nederlands De heer Th.A.H. Driesse ThDriesse@roncallimavo.nl
GAA Docent Nederlands
Docent geschiedenis
Mevrouw L. van der Gaag lvdgaag@roncallimavo.nl
GND Docent aardrijkskunde C. van Gend
cvangend@roncallimavo.nl
GON Docent scheikunde (NASK2) Mevrouw B. Gonzalez bgonzales@roncallimavo.nl
GRF Docent economie De heer M. van der Groef mvdgroeff@roncallimavo.nl
GRM Docent wiskunde Mevrouw N.M.L. Gromotka ngromotka@roncallimavo.nl
HAL Docent bewegingsonderwijs De heer F. van Hal
Fhal@roncallimavo.nl
HOF Coördinator profielen
Docent bewegingsonderwijs
Mevrouw E. van ‘t Hoff
evthoff@roncallimavo.nl
HOG Docent Nederlands Mevrouw D. Hoogenboezem dhoogenboezem@roncallimavo.nl
JSN Docent aardrijkskunde De heer I. Jansen
ijansen@roncallimavo.nl
KAN Docent natuurkunde (NASK1) Mevrouw M. Kandylaridou mkandylaridou@roncallimavo.nl
KNT Docent techniek De heer C. Knetemann CKnetemann@roncallimavo.nl
KSR Docent wiskunde Mevrouw A. Koster
akoster@roncallimavo.nl
KRU Coördinator leerjaar 1
Docent aardrijkskunde
De heer G.J.P. Kruit
gkruit@roncallimavo.nl
KUY Docent CKV Mevrouw C. Kuil
ckuil@roncallimavo.nl
KWS Coördinator leerjaar 3
Docent wiskunde
Mevrouw E. Kwos
ekwos@roncallimavo.nl
LIG Docent informatietechnologie De heer R.H.F. Ligterink rligterink@roncallimavo.nl
LIP Docent Frans Mevrouw B.V. Lips
blips@roncallimavo.nl
LNG Docent tekenen Mevrouw J.M. de Leng
jleng@roncallimavo.nl
LOK Docent Engels De heer P.H.S. Lok
plok@roncallimavo.nl
MIL Docent biologie Mevrouw M.B.C. van Mil
rvmil@roncallimavo.nl
MTR Docent CKV Mevrouw K.J. Motritch kmotritch@roncallimavo.nl
NUG Docent Nederlands Mevrouw T. Nugteren tnugteren@roncallimavo.nl
OOR Docent Tekenen Mevrouw M. van Oortmerssen Mvoortmerssen@roncallimavo.nl
QUA Docent Engels
Docent Nederlands
Mevrouw J.L.O.M. Quartero jquartero@roncallimavo.nl
RAS Docent geschiedenis Mevrouw L. Ras
lras@roncallimavo.nl
REI Docent Biologie Mevrouw K. Reijnierse kreijnierse@roncallimavo.nl
ROM Adjunct directeur
Docent scheikunde (NASK2)
Mevrouw P. Rombouts prombouts@roncallimavo.nl
RPO Docent informatietechnologie De heer R. Pols
rpols@roncallimavo.nl
SNI Docent bewegingsonderwijs De heer T. Snijders
tsnijders@roncallimavo.nl
STO Docent Duits De heer B. Stoffels
bstoffels@roncallimavo.nl
VEN Coördinator leerjaar 2
Docent tekenen
Mevrouw A.M.J.M. de Veen adeveen@roncallimavo.nl
VHO Docent wiskunde De heer S. Verhoeff sverhoeff@roncallimavo.nl
VRS Docent wiskunde Mevrouw J.M.O. Verschuur jverschuur@roncallimavo.nl
VOE Docent informatietechnologie De heer B.E. Voeten
bvoeten@roncallimavo.nl
WRD Docent natuurkunde (NASK1) De heer S.A. van de Waardt svandewaardt@roncallimavo.nl
WEY Docent Engels Mevrouw Y.C. Weeda
YWeeda@roncallimavo.nl
WST Coördinator leerjaar 4
Docent maatschappijleer
De heer J. Westerlaken jwesterlaken@roncallimavo.nl
WLM Coördinator internationalisering
Docent e
conomie
De heer R.H.T. Willems rwillems@roncallimavo.nl
WLF Docent informatietechnologie Mevrouw J. de Wolf jdwolf@roncallimavo.nl
ZAL Docent Nederlands De heer T.H. van der Zalm thzalm@roncallimavo.nl
ZYD Docent geschiedenis De heer F. van der Zijden fvanderzijden@roncallimavo.nl
ZWA Docent biologie Mevrouw A.C. Zwart azwart@roncallimavo.nl