Uitnodiging informatie avond klas 3

Geachte ouder/ verzorger,

Hierbij wil ik u graag uitnodigen voor de informatieavond over de profielkeuze, die uw zoon of dochter in jaar 3 zal maken. Deze informatieavond is zowel voor ouders/verzorgers, als voor leerlingen.

De informatieavond vindt plaats op donderdag 7 februari 2019.

 Tijdens deze avond wordt toegelicht welke profielen de leerlingen op de Roncalli mavo kunnen kiezen in klas 4. Ook zal toegelicht worden hoe deze profielen aansluiten op het mbo en de havo.

 

Programma klassen 3A t/m 3C:

18:45 uur        Inloop met koffie/thee.

19.00 uur        Korte presentatie over het kiezen van vakken, de verschillende profielen

en de aansluiting op het mbo en de havo.

19.45 uur        Einde

 

Programma klassen 3D t/m 3F:

20:00 uur        Inloop met koffie/thee

20.15 uur        Korte presentatie over het kiezen van vakken, de verschillende profielen

en de aansluiting op het mbo en de havo.

21.00 uur        Einde

 

Bijwonen van de presentatie is op inschrijving. Hierbij verzoek ik u om via onderstaande link aan te geven welke sessie u wilt bijwonen. Het formulier sluit op

6 februari 2019. Daarna is aanmelden niet meer mogelijk. https://goo.gl/forms/1z2gSVTTjRXuP7JF3

 

Eventuele vragen kunt u via de mail aan de leerjaarcoördinator mevrouw E. Kwos (ekwos@roncallimavo.nl)

Met vriendelijke groet,

Elizabeth Kwos

Leerjaarcoördinator 3