Stop discriminatie!

Stop discriminatie, de Anne Frank stichting, Excelsior4ALL en de Roncalli gaan ervoor!

Afgelopen maandag waren medewerkers van de Anne Frank stichting op uitnodiging van Excelsior4ALL bij de Roncalli mavo op school om met de leerlingen van klas 1 stil te staan bij discriminatie. Discriminatie is het ongelijk behandelen of achterstellen van een bepaalde groep mensen. Bij deze bepaalde groep mensen wordt onderscheid gemaakt op basis van bepaalde zeer uiteenlopende kenmerken zoals ras, afkomst, geaardheid, sekse of religie.

Aan de hand van een interactieve computergame werden leerlingen gedurende een lesuur geconfronteerd met verschillende voorbeelden van discriminatie. Leerlingen konden tijdens de game reageren en daarin keuzes maken. De keuzes en ervaringen werden vervolgens nabesproken met de gespreksleider van de Anne Frank stichting. Ook werden er stellingen besproken die ingingen op wat leerlingen in een bepaalde situatie zouden doen. Leerlingen mochten dit motiveren en op elkaar reageren.

Met behulp van kaarten met verschillende voorbeelden van discriminatie moesten leerlingen met elkaar bepalen welke vormen van discriminatie het ergst waren. Daarover gingen de leerlingen met elkaar in discussie. De leerlingen leerden hun mening te motiveren en naar elkaar te luisteren.

Tijdens de discussies bleek dat veel brugklasleerlingen al eens getuige of zelfs slachtoffer zijn geweest van discriminatie. Na afloop van het project hebben we de leerlingen gevraagd hoe ze het project ervaren hebben. De leerlingen gaven aan het project leuk en leerzaam gevonden te hebben. Ook hebben ze geleerd wat ze kunnen doen wanneer ze getuige of slachtoffer zijn van discriminatie.

Hieronder volgen enkele quotes van leerlingen.

Ik vond het wel interessant en het was ook fijn om te weten hoe je klas over discriminatie denkt.

Ik vond het erg leuk. Vooral die filmpjes op de computer en dat je anderen moest overtuigen van jouw mening.

Het was wel herkenbaar. Sommige dingen waren wel erg zoals discriminatie van homo’s. Vond het leuk om te antwoorden.

Ik vond het heel interessant en ik heb geleerd dat je iemand moet helpen die gediscrimineerd wordt.

Ik vond het wel leuk, want op veel scholen wordt er niet over gepraat, maar het is wel belangrijk.

Ik vond het project wel leuk en interessant, omdat ik daar normaal nooit over praat en omdat je het moest oplossen op de computer.

Tijdens het project heb ik een moeilijk woord geleerd, discriminatie. Ik heb geleerd dat het niet leuk is om mensen te discrimineren.

De Roncalli mavo wil de Anne Frank stichting en Excelsior4ALL bedanken voor deze leerzame ervaring voor onze leerlingen. We hopen dat dit project een bijdrage levert aan het voorkomen van discriminatie op school, in buurt en op het sportveld.