Schoolvakanties

Vakanties

Wij volgen bij onze vakantieplanning het advies van FOKOR, de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen in Rotterdam. In sommige gevallen wijkt de vakantieregeling in Rotterdam af van de landelijke regeling.

Einde zomervakantie 2018: zondag 26 augustus

Herfstvakantie: zaterdag 20 t/m zondag 28 oktober

Kerstvakantie: zaterdag 22 december t/m zondag 06 januari

Voorjaarsvakantie: zaterdag 23 februari t/m zondag 03 maart

Meivakantie (inclusief Pasen): vrijdag 19 april t/m zondag 05 mei

Hemelvaart: donderdag 30 mei t/m zondag 02 juni

Tweede Pinksterdag: maandag 10 juni

Zomervakantie 2019: zaterdag 20 juli t/m maandag 02 september

Lesvrije dagen

Ieder schooljaar zijn er een aantal lesvrije dagen. Op deze dagen hebben de leerlingen geen les. Op deze dagen staan vergaderingen en studiedagen voor docenten gepland of worden gebruikt om het schooljaar goed af te ronden. Op dit moment staan de volgende lesvrije dagen reeds ingepland.

Maandag 27 augustus 2018

Dinsdag 13 november 2018

Donderdag 13 december 2018

Vrijdag 12 t/m woensdag 17 juli 2019

Vrijdag 19 juli