Samen tegen pesten, de Roncalli en buurtwerk gaan ervoor!

Deze week is buurtwerk op de Roncalli mavo om bijzondere aandacht te besteden aan pesten. Buurt en de Roncalli vinden het beiden belangrijk dat leerlingen op school, in de buurt, op sportclub en overal waar leerlingen sociale contacten aangaan zich veilig en prettig voelen en niet bang hoeven zijn om erbuiten te vallen of gepest te worden.

Deze week is buurtwerk in de pauzes aanwezig in de aula om leerlingen voor te lichten en met leerlingen in gesprek te gaan. Daarnaast draait buurtwerk in het tweede leerjaar een project dat er op gericht is om pesten bespreekbaar te maken en pesten tegen te gaan.

Het bespreekbaar maken gebeurt in de vorm van stellingen. De stellingen zijn ontleend aan uitspraken die bekende wereldverbeteraars uit het verleden zoals Nelson Mandela, Mahatma Gandhi en Moeder Theresa in het verleden hebben gedaan. Leerlingen geven aan of ze het eens of oneens zijn met de stellingen en onderbouwen hun mening met argumenten die veelal gebaseerd zijn op eigen ervaringen.

Na het bespreken van de stellingen geeft buurtwerk de leerlingen een opdracht mee waar de leerlingen de komende weken mee aan de slag kunnen. Namelijk, bedenk in groepjes een campagne om pesten tegen te gaan. De leerlingen worden hierin begeleid door de mentor en de leerjaarcoördinator. Ter afronding van het project presenteren de leerlingen de door hen bedachte campagne aan buurtwerk.

Op de Roncalli mavo nemen we pesten altijd zeer serieus. In de eerste plaats door leerlingen voor te lichten, met elkaar in gesprek te gaan en een veilige sfeer te creëren waarin leerlingen en of ouders melding durven te maken van pesten. Vervolgens gaat mentor en of de coördinator met de gepeste leerling in gesprek en bespreken ze samen de aanpak. Afgelopen jaar beoordeelden de leerlingen in het leerlingtevredenheidsonderzoek de aanpak van pesten op de Roncalli mavo met een 9,4.