Oudervereniging

Door uw kind op de Roncalli Mavo te plaatsen, bent u ook lid geworden van de oudervereniging. Het belangrijkste doel van de oudervereniging is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders, de leerlingen en de school. Een tiental belangstellende leden van de oudervereniging vormt de ouderraad. Deze ouderraad houdt zich nauwkeurig op de hoogte van alle schoolse zaken en stuurt indien mogelijk bij. Daartoe vergadert zij regelmatig samen met de directie.

Activiteiten

Leden van de oudervereniging vormen b.v. de werkgroep attenties. Deze werkgroep stelt zich ten doel aandacht te schenken aan de leerlingen en aan personeelsleden van de Roncalli Mavo, die gedurende langere tijd afwezig zijn. Zij doet dit, na telefonisch overleg met de betrokkene, in de vorm van het overhandigen van een kleine attentie tijdens een informeel bezoek.