Nieuwsbrief

Rooster

Als u gaat naar www.roncalli.nu en u klikt op roosters, vervangingsrooster ziet u alle wijzigingen van de lopende schooldag. Gezien de hoeveelheid deze week kan dit onoverzichtelijk worden.

Gaat u naar www.roncalli.nu, roosters, basisrooster, kunt u de leerling (klas 3 en 4) of de klas (klas 1 en 2) opzoeken. Hier staat het basisrooster te zien, maar de eventuele wijzigingen voor de komende dagen is hier ook te zien. Staan er in een uur vraagtekens betekent dit dat er iets met die les is, maar dat de vervangende docent of het vervangende lokaal nog ingevuld moet worden.
Wanneer alles in een uur in het rood staat is er een wijziging waardoor een les doorgaat. Dit kan een verschuiving , een andere docent, een ander lokaal etc. zijn
alleen rode streepjes houdt in dat er uitval is. Klas 3 en 4 moet echt op leerling niveau kijken!

Streven is om elke dag voor 3 uur het rooster van de volgende dag erop te hebben staan. Natuurlijk kan hier nog verandering in komen, bijvoorbeeld als een docent op de dag zelf ziek wakker wordt. Laat uw zoon/dochter dus elke avond, maar zeker ook elke ochtend online kijken of er iets veranderd is!

Rekenen en taal

Zoals u ongetwijfeld al hebt gehoord moeten leerlingen in het Voortgezet Onderwijs examen doen in de vakken rekenen en taal. Op het VMBO moeten de leerlingen een zogenaamd 2F-niveau behalen, op het MBO en de HAVO 3F.
Wij werken voor beide vakken met het digitale lesprogramma GotIt. Dit programma past zich aan aan het niveau van de leerlingen. Wij verwachten dat alle leerlingen, dus bv. ook dyslecten, het taal- en rekenexamen met goed gevolg kunnen afsluiten. De examens worden gefaseerd ingevoerd:

klas 1 en klas 2
beide leerjaren moeten uiteindelijk examen doen in taal en rekenen en moeten deze vakken op 2F behalen. De leerlingen krijgen 1 x 40 minuten taalles en 1 x 40 minuten rekenles per week.

klas 3
deze leerlingen moeten rekenen op 2F-niveau behalen en krijgen 1 x 40 minuten per week rekenles

klas 4
leerlingen in leerjaar 4 moeten het rekenexamen afleggen, maar het telt nog niet mee voor de zak- en slaagregeling (het cijfer wordt overigens wel op het diploma vermeld). Voor deze leerlingen is het digitale lesprogramma aangeschaft. Zij kunnen er zelf mee werken en eventueel ondersteuning krijgen tijdens een van de rekenSWTs.

De taal- en rekenlessen zijn verplicht en worden veelal tijdens SWT en HWK gegeven.