Inloggen

Samenwerking met ouders
Het is van groot belang dat school en ouders samen werken binnen het onderwijs. Een van de belangrijkste zaken is het resultaat van een leerling. Dit bepaalt vooral het succes van de schoolloopbaan. Scholen hebben veel ervaring opgebouwd in de contacten met ouders. Om dit te optimaliseren, bestaat de mogelijkheid voor ouders om direct toegang te krijgen in Magister, de schooladministratie, om de cijfers van hun kind in te zien. Ook kunnen zij inzien hoe vaak hun zoon/dochter absent is geweest.

Inlogcode Magister
School verstrekt aan het begin van het schooljaar inlogcodes aan leerlingen. Deze code kan ook door ouders worden gebruikt. De code is ook op te vragen bijde administratie: ronca.mavo@roncallimavo.nl. Vanaf dat moment kunnen ouders alle behaalde cijfers inzien en ook de aanwezigheid van hun kind volgen.

Nut
Ouders zijn altijd op de hoogte van de vorderingen van hun kind.
Het gesprek met de mentor of vakdocent is beter voorbereid.
Leerlingen kunnen hun resultaten niet meer verbergen.