Ouderbijdrage

De nota voor het schooljaar 2019 – 2020 bevat voor alle leerlingen de volgende componenten:

Bijdrage schoolfonds, € 75,-

De bijdrage aan het schoolfonds is € 75,-. Uit het schoolfonds worden o.a. de volgende zaken bekostigd: • excursies; • culturele activiteiten; • schoolfeesten, kerstbal; • feestelijke diploma-uitreiking ; • beroepenvoorlichting klas 2, 3 en 4; • scholierenongevallenverzekering; • huur van kluisje; • collectieve bijdrage aan ‘leen-Ipads’; • lidmaatschap Oudervereniging; • de introductie van klas 1.

Bijdrage met betrekking tot overige kosten, € 60,- Uit deze bijdrage wordt onder andere betaald: • materialen voor vakken als tekenen, techniek, cultuur- en kunstzinnige vorming en voor de practicumvakken natuurkunde, scheikunde en biologie; • kopieer- en stencilkosten; • proefwerkpapier.

In deze bedragen zijn niet inbegrepen, de kosten: • van de werkweek klas 2; • van de reizen van de International Class; • van de skireis bovenbouw; • van de wegweesdag e.d; • van het gekozen profiel.

Het vaste bedrag per leerling bedraagt dus € 135,-.

Bijdrage profielen Als een leerling een profiel heeft gekozen dan zijn daar extra kosten aan verbonden. Het bedrag dat wordt betaald, wordt besteed aan kosten zoals lesmateriaal, excursies, gastdocenten en andere profiel gerelateerde zaken. De kosten per profiel per jaar zijn: • Sport: € 150,- (klas 1 & 2); • Art & Design: € 75,- (klas 1 & 2); • International Class: € 150,- (exclusief studiereis) (klas 2,3 & 4).

Een leerling kan uitsluitend deelnemen aan een profiel als de bijdrage is betaald.

Wettelijke regeling Het staat ouders wettelijke vrij om de rekening voor ‘het schoolfonds’ en de ‘bijdrage overige kosten’ niet te betalen. U moet zich in dat geval wel realiseren, dat dat consequenties heeft, omdat uw zoon/dochter geconfronteerd zal worden met een bijzonder tarief voor een groot aantal zaken of in sommige gevallen niet deel kunnen nemen aan een activiteit.

Wij vertrouwen er dan ook op dat, evenals in het verleden, voor alle leerlingen de rekening wordt voldaan. Als betaling vanwege omstandigheden problematisch is, neemt u dan tijdig contact op met de administratie om te bespreken welke oplossingen daarvoor zijn (010 420 56 93 / ronca.mavo@roncallimavo.nl ).

Bijzondere omstandigheden Als het betalen van de schoolkosten en/of de profielbijdrage door bijzondere omstandigheden niet mogelijk is, stelt u zich dan in verbinding met de schooldirectie (gkruit@roncallimavo.nl).

Betaling ouderbijdrage De betaling van de ouderbijdrage verloopt via Wis-collect. Ouders krijgen een factuur per mail met daarin opgenomen een betaallink. Door op de link te klikken kan de ouderbijdrage digitaal overgemaakt worden.

Kosten van de iPad

Zie iPad. Betaling loopt via Wis-collect.

Betalingsregeling Als u afspraken wilt maken over gespreide betaling van de schoolnota kunt u contact opnemen met de administratie van de school: ronca.mavo@roncallimavo.nl / 010 420 56 93.

Meedoen in Rotterdam en Capelle a/d IJssel (voorheen Stichting Leergeld) Sinds 2000 biedt Meedoen in Rotterdam (voorheen Stichting Leergeld Rotterdam) en ook in Capelle ondersteuning aan schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit Rotterdamse gezinnen, die moeten rondkomen van een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Ouders of voogden, die niet in staat zijn om bepaalde voorzieningen voor hun kinderen te betalen, kunnen terecht bij Meedoen in Rotterdam: www.meedoeninrotterdam.nl / Als u in Capelle woont kunt u via de stichting Leergeld ondersteuning aanvragen: http://www.leergeld.nl/capelle/ Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze schoolmaatschappelijkwerkster, mevrouw Ouwerling.