Financiën

De schoolnota
De schoolnota bestaat uit het basisbedrag van de vrijwillige ouderbijdrage van € 75,00 en een bedrag voor aanvullende schoolkosten van € 50,00. Voor de ouders van de leerlingen is de bijdrage in schooljaar 2013-2014 met € 20,00 verlaagd in verband met de aanschaf van een iPad. De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks met de oudervereniging bepaald. Leerlingen kunnen zich bij de school inschrijven en aan het reguliere onderwijs en de examens deelnemen, zonder dat ouders verplicht zijn een bijdrage te betalen of verplicht worden het lidmaatschap van een oudervereniging aan te gaan. Elke bijdrage die aan ouders wordt gevraagd voor directe schoolkosten is vrijwillig. De school stelt elk leerjaar gratis aan een leerling het voorgeschreven lesmateriaal ter beschikking. Er is geen borgregeling. Lesmateriaal, verbruiksmateriaal en verschillende diensten (zoals bijvoorbeeld de mediatheek/bibliotheek, gebruik van computers op school) worden door de school kosteloos aan ouders verstrekt. U moet hierbij denken aan leerboeken, werkboeken, project en tabellenboeken, examentrainingen, eigen leermateriaal van de school en de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) die een leerling in dat leerjaar nodig heeft. De kosteloos verstrekte verbruiksmaterialen zijn het proefwerkpapier en de voor verschillende vakken benodigde verf, hout, tekenpapier en eenvoudige gereedschappen. De school verzorgt ook excursies of andere activiteiten waar geen bekostiging voor wordt ontvangen. Ook hiervoor is de bijdrage vrijwillig. Als ouders ervoor kiezen hun kind niet mee te laten doen, zorgt de school voor een vervangend programma op school tijdens de normale lestijd. Dit is voor de leerling een vervelende omstandigheid.

Activiteiten op de Roncalli mavo die onder andere niet vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage zijn:

  • deelname aan sommige excursies o.a. reizen naar het buitenland;
  • deelname aan de profielen;
  • aanschaf apps andere dan de verplichte lesmaterialen;
  • deelname aan feesten, disco’s, theatervoorstellingen en dergelijke;
  • gebruik maken van andere faciliteiten die niet vallen onder directe schoolkosten.

Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage en overige onderwijskosten blijkt steeds weer een tijdrovende handmatige klus te zijn. Tijd die we graag op een andere manier willen inzetten t.b.v. uw kinderen, de school en het onderwijs!
Wij hebben gezocht naar een moderne oplossing die past bij de school en die reeds bewezen heeft te werken en veilig te zijn. Om die reden zijn wij daarom een samenwerking aangegaan met Stichting iDEALnet. Dit is een gratis online dienst voor ouders waarmee u onder andere op een gemakkelijke en veilige manier via de schoolwebsite betaalt voor bijvoorbeeld de ouderbijdrage, excursies, kamp en schoolreisjes, maar bijvoorbeeld ook het huren van de iPad. Zo heeft u altijd op uw eigen ouder-/gezinspagina een handig overzicht van uitgaven en uitgevoerde betalingen per schooljaar. De school sluit met de ouders een overeenkomst af in verband met deze vrijwillige ouderbijdrage. Deze overeenkomst treft u achter in deze gids aan. Het door u ondertekende inschrijfformulier én deze schoolgids vormen in principe samen de overeenkomst. Voor de individuele deelname aan de profielen wordt voor het profiel sport € 135, –  en voor de overige profielen € 75, –  in rekening gebracht.