Mijneindexamen.nl is vanaf dit moment beschikbaar met alle informatie voor examenjaar 2017-2018.

Op mijneindexamen.nl kan de examenkandidaat zijn of haar examenrooster op maat samenstellen, door niveau (vmbo GL/TL) en vakkenpakket te selecteren. Bij ieder vak worden de toegestane hulpmiddelen weergegeven en na afname verschijnen de links naar de correctievoorschriften online.

Ook biedt mijneindexamen.nl praktische informatie ter voorbereiding op de examens: oefenexamens, syllabi, de slaag-zakregeling, algemene regels en tips. De site bevat ook informatie over de rekentoets.

Groet,

Het Examensecretariaat